Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Deri te: Qeveria e RMV-ës

Është dërguar me datë 18 maj 2020 Deri te: Qeveria e RMV-ës -Shtabi Kryesor Kordinues i Krizave - Komisioni për sëmundje…

Ndihma humanitare për “Uskanën”

Ndihma humanitare për “Uskanën” OH “Hilal”, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë…

OPINIONE

REIS ULEMA

NJOFTIME

Si të paguaj online?

VIDEO GALERIA