Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Aksion humanitar në Prilep

Ashtu siç u paralajmërua disa ditë më parë, OH Hilal, e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame, të hënën më…

REIS ULEMA

NJOFTIME

VIDEO GALERIA