Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Press konferenca e BFI

Të nderuar përfaqësues të mediumeve, ju falënderoj që jeni këtu me ne për të përçuar këtë mesazh të Bashkësisë Fetare Islame për…

REIS ULEMA

NJOFTIME

VIDEO GALERIA