Muftinia e Shtipit

Muftinia e Shtipit është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Maqedonisë Lindore. Mufti i Muftinisë së Shtipit është Mr. Nasir ef. Rexhepi. Nën administrimin e saj janë 45 xhami.

 

Lista e xhamive:

 1. Xhamia Husamedin Mehdi Pasha
 2. Xhamia Kadan Ana
 3. Mesxhid Teke
 4. Xhamia e Kuçicës
 5. Xhamia e Prnalisë
 6. Xhamia e Radanjes-Karbinci
 7. Xhamia e Penushit-Karbinci
 8. Xhamia Dudi Hatun Koçanë
 9. Xhamia Sefer Baba Vinicë
 10. Xhamia Sulltan Murat Dellçevë
 11. Xhamia Gazi Avranos Crnik
 12. Xhamia Husein Mehmed Bej Berovë
 13. Jeni Xhamia Radovish
 14. Xhamia Bulbul Dere Radovish
 15. Xhamia e Toplinicës
 16. Xhamia e Buçimit
 17. Xhamia e Prnalisë Radovish
 18. Xhamia e Supurgës Radovish
 19. Xhamia Hafiz Salih e Koxhalit në Radovish
 20. Xhamia Xhumali e Alikoçit
 21. Xhamia e Kallugericës Radovish
 22. Xhamia  e Kallauzlisë Radovish
 23. Xhamia e Konçes Radovish
 24. Xhamia Orta Mahahalle Strumicë
 25. Xhamia Sejid Nur el Arabi Strumicë
 26. Xhamia Melek rumeli e Gradoshorcit Strumicë
 27. Xhamia Kanatllar Dernegi Vasilevë
 28. Xhamia e Puperovës Vasilevë
 29. Xhamia e Dobroshincit Vasilevë
 30. Xhamia e Mahallës së re Vasilevë
 31. Xhamia e mahallës së epërme vasilevë
 32. Xhamia e Balldovicës së vjetër strumicë
 33. Xhamia e Illovicës strumicë
 34. Xhamia e Edna Kuçevës
 35. Xhamia Ahmed baba e banjskos Strumicë
 36. Xhamia Hamid Husein e Dorllombosit Strumicë
 37. Xhamia e Mexhitlisë Strumicë
 38. Xhamia Haxhi Salih e Kallkovës Vallandovë
 39. Xhamia Haxhi Ibrahim e Kazandollit Vallandovë
 40. Xhamia e Dedelisë Vallandovë
 41. Xhamia Nazmi Beg e Çalaklisë3 Vallandovë
 42. Xhamia Haxhi Salih e Prstenit Vallandovë
 43. Xhamia Haxhi adem e Bahçebosit Vallandovë
 44. Xhamia Elez Hoxha e Kurthamzalisë Gjevgjeli

Xhamia Haxhi Salih e Goçkelit Gjevgjeli