5. Shërbimi për çështje ekonomiko-financiare

Përgjegjës i shërbimit për çështje ekonomike-financiare është Shaban Rrahmani.