Muftinia e Kërçovës

Muftinia e Kërçovës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Kërçovës. Mufti i Muftinisë së Kërçovës është Mr. Qamil ef. Rushiti. Nën administrimin e saj janë 49 xhami.

Lista e xhamive:

 1. Xhamia e 4 Halifeve
 2. Xhamia Sulltan Bejazid
 3. Xhamia Balla Mëhalla
 4. Xhamia Biçincë
 5. Xhamia Selim Teqja
 6. Xhamia Hayati Baba Teqe
 7. Xhamia Çulu Baba Teqe
 8. Xhamia Bella Kulla
 9. Xhamia e fsh. Kollare
 10. Xhamia Ukaj e fsh. Zajaz
 11. Xhamia Celikaj e fsh. Zajaz
 12. Xhamia Xhuma e fsh. Zajaz
 13. Xhamia Dumaj e fsh. Zajaz
 14. Xhamia Teqe e fsh. Zajaz
 15. Xhamia Dragomisht i Madh
 16. Xhamia Dragomisht i Vogël
 17. Xhamia e fsh. Baçishtë
 18. Xhamia e fsh. Reçan
 19. Xhamia e fsh. Leshnicë
 20. Xhamia e fsh. Greshnicë 1
 21. Xhamia e fsh. Greshnicë 2
 22. Xhamia e fsh. Llapkindoll
 23. Xhamia e fsh. Kolibarë
 24. Xhamia e fsh. Trapçindoll
 25. Xhamia e fsh. Drugovë
 26. Xhamia e fsh. Sërbjan
 27. Xhamia e fsh. Çellopek
 28. Xhamia e fsh. Lisiçan
 29. Xhamia e fsh. Pllasnicë 1
 30. Xhamia e fsh. Pllasnicë 2
 31. Xhamia e fsh. Izhishte
 32. Xhamia e fsh. Pregllovë 1
 33. Xhamia e fsh. Pregllovë 2
 34. Xhamia e fsh. Mahmude
 35. Xhamia e fsh. Cërvicë
 36. Xhamia e fsh. Garanë
 37. Xhamia e fsh. Strellcë
 38. Xhamia e fsh. Shutovë
 39. Xhamia e fsh. Premkë
 40. Xhamia e fsh. Zhubrinë
 41. Xhamia e fsh. Sërbicë
 42. Xhamia e fsh. Aranjell
 43. Xhamia e fsh. Popojan
 44. Xhamia e fsh. Jagoll
 45. Xhamia e fsh. Berikovë
 46. Xhamia e fsh. Prapadishtë
 47. Xhamia e fsh. Novosellë
 48. Xhamia e fsh. Tuhin
 49. Xhamia e fsh. Qafë