Paguaj online tani!

Për të realizuar pagesën online ju duhet ta plotësoni formularin më poshtë dhe pastaj të zgjedhni shumën e pagesës dhe ta aprovoni pagesën tuaj.

SADAKATUL FITRI / САДАКАТУЛ ФИТР
ден 200200 den
ден 300300 den
ден 400400 den
ден 500500 den

MUNDËSUAR NGA:

Info: Mënyra më e sigurt dhe e shpejtë për të realizuar pagesat e Sadakatul Fitrit është online pagesat, proces që është mundësuar dhe siguruar nga HALKBANK AD Skopje.

Pagesat mund t’i bëni:

  1. Në zyrat e Myftinive të BFI së.
  2. Në të gjitha xhamitë e Maqedonisë së Veriut.
  3. Në institucionet edukativo arsimoreBFI sëMedresen Isa Beu dhe Fakulteti i Shkencave Islame.
  4. Në mënyrën online nëpërmjet kartelës bankare.

LLOGARIA BANKARE:

Bashkësia Fetare Islame në RMV
Banka: HALKBANK
Llogaria Bankare: 270040696760488

Paguaj online

Si të paguaj?