Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Reis Ulema

H. Sulejman ef. Rexhepi – Reisul Ulema i BFI-së në RM
Një jetë e tërë në shërbim të fesë dhe kombit
Në letrat shqipe të karakterit islam, për shumë arsye, kryesisht të natyrës politike, kemi një shkëputje të gjatë kohore të mendimit intelektual islam. Kjo dukuri vërehet sidomos ndër popullatën shqiptare në trevat e Maqedonisë, ku, edhe pse dikur pati traditë mendimi përkatës, megjithatë, për gati 70 vjet u ndërpre të menduarit dhe të gjykuarit publikisht sipas pikëpamjeve islame. Hoxhë Voka mund të konsiderohet si i fundit mendimtar musliman para se mbi nënqiellin tonë të pllakosë analfabetizmi dhe pastaj edhe ateizmi i cytur nga komunizmi sllav.

Vitet nëntëdhjeta, viti kur do të përfundojë periudha komuniste, shqiptarët e Maqedonisë do t’i gjejë relativisht të kompletuar mirë në rrafshin e botës teologjike islame. Numri i studentëve të kthyer nga universitetet islame ishte bukur i madh. Intelektualët e proveniencës islame kishin zënë vend nëpër xhamitë e ndryshme të vendit. Opinionet, pikëpamjet islame nisën të qarkullojnë publikisht. Padyshim, kishte nevojë për një profilizim të mendimit intelektual shqiptar i cili do të ndikonte në përpjekjet e para publike për ta rifuqizuar identitetin autokton islam të shqiptarëve të vendit. Këtij procesi, pa dyshim që do t’i prijë Kryetari i Bashkësisë Islame në RM, H. Sulejman ef. Rexhepi.

Paraqitjet publike të shpeshta si dhe tepër të guximshme të H. Sulejman ef. Rexhepit, e detyruan edhe politikën zyrtare shtetërore që të ketë sa më shumë kujdes ndaj islamit dhe muslimanëve të vendit. Ky guxim prej intelektuali të lartë islam, ua hapi shtegun edhe bashkëpunëtorëve të tjerë të tij të cilët, duke publikuar herë pas herë vështrime islame, dhanë kontributin e tyre drejt të menduarit më shkencërisht si dhe drejt ballafaqimit me problemet e shumta shkencore islame. Jeta fetare islame, bashkë me mendimin islam autokton, po zhvillohej gjithnjë e më shumë.

Pra, me H. Sulejman ef. Rexhepin, u ngrit ajo urë lidhëse e mendimit tradicional islam me mendimin bashkëkohor e intelektual i cili pa dyshim që ishte në funksion të zgjidhjeve edhe të shumë problemeve kombëtare në vend.

Që në fillim shihej që filozofia fetare e efendi Rexhepit ishte ta ruajmë dhe ta kultivojmë islamin burimor shqiptar, ndërsa filozofia politike e tij ishte dhe ngeli “pa fe nuk ka atdhe”; dy filozofi këto që pa dyshim përbëjnë shkollën që bart emrin e Sulejman Rexhepit.

H. Sulejman efendi Rexhepi, si Kryetar i Bashkësisë Islame në Maqedoni, është një lidership i gjallë, një model lideri që inspiron udheheqje të përkryer drejt zgjidhjes së shumë problemeve qofshin ato fetare poashtu edhe kombëtare.

Reisul Ulemanë i BFI-së, efendi Rexhepi, pa dyshim që, në Maqedoninë plurale për momentin është lideri që më së gjati ka qëndruar në krye të detyrës, lideri që ka arritur më së shumti suksese, lideri që ka zënë vend në faqet e historisë kombëtare.

Sukseset e tij konsistojnë në ngritjen e iniciativës për ndërtimin dhe hapjen e Shkollës së Mesme Islame “Medreseja Isa Beu”, në Shkup, në ndërtimin dhe drejtimin e Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, në sigurimit e qindra bursave për studentë nëpër universitete e qendra të ndryshe islame; në përpjekjet permanente drejt zhvillimit dhe të kultivimit të islamit tradicional dhe autokton, të atij islami që na e lanë trashëgim të parët tanë; në apelin gjithnjë e më të fuqishëm për shkollimin e femrës myslimane deri në instancat më të larta arsimore, me hapjen e

tre medreseve për edukimin dhe shkollimin e femrës muslimane, sipas parimit: Dora që përkund djepin, edukon Kombin; në përkrahjen e gjithanshme për themelimin e Universitetit të parë në gjuhën shqipe në Maqedoni – Universitetit të Tetovës; në hedhjen e gurit themeltar të mbi 100 xhamive të reja anekënd territorit të Maqedonisë e diasporë; në menaxhimin e krizave humanitare për mbi 20 mijë myslimanë nga Bosnja, për mbi 300 mijë shqiptarë nga Kosova; në menaxhimin e krizës humanitare gjatë konfliktit në Maqedoni më vitin 2001 dhe mbi të gjitha

në kultivimin dhe përhapjen e mendimit intelektual e akademik mbi çështjet islame tek popullata jonë, mbi ruajtjen dhe forcimin e unitetit tonë fetar e kombëtar.

Inicimi dhe kontributi i H. Sulejman ef. Rexhepit për organizimin dhe mbajtjen e një konference në hapësirat e Medresesë Isa Beu mbi Shqiptarët e Maqedonisë do të ngelë si pikënisje prej nga do të rifillojë kalitja e identitetit kulturor e kombëtar i Shqiptarëve të Maqedonisë.

Në planin e jashtëm, H. Sulejman ef. Rexhepi, si personalitet i veçuar dhe i respektuar, zgjidhet anëtarë i rregullt i një numri të madh organizatash botërore, evropiane dhe ballkanike me karakter islam. Aktualisht udhëheq rreth 120 qendra islame nëpër vendet Evropiane perëndimore dhe Amerikë, kudo që graviton mërgata shqiptare. Do të zgjidhet anëtarë i rregullt i Kuvendit të lartë për çështje islame me seli në Kajro, anëtarë i rregullt i Kongresit botërorë Islam me seli në Tripoli, anëtarë i rregullt i unionit Islamik për Evropë, zëvendës i sekretarit gjeneral të Kuvendit të këshillit për Evropën Lindore me seli në Stamboll, anëtarë i Forumit të Shkencëtarëve Islam me seli në Rabat, pjesëmarrës i ligjëratave të Ramazanit që organizoheshin në pallatin mbretërorë të Hasanit të dytë dhe themelues dhe zëvendës kryetarë i Shurës Euro Aziatike me seli në Ankara, etj.

H. Sulejman ef. Rexhepi është autor i një sërë shkrimesh të botuar gjithandej mediave shqiptare. Deri më tani ka botuar tri vepra: “Për fe dhe atdhe”, “Vetëm Zotit tim i përkulem”, dhe “Lufta për të vërtetën”! Është anëtar i Këshillit Botues të Kolanës “Zani i Naltë” (1923-1939).