MANIFESTIMI I ASHURAS SIPAS KONCEPTIT ISLAM

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë „e dhjeta“. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e Islamit nënkuptojmë: ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit Islamik. Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj dite në…

Mesazhet e Bedrit – Mr. Lutfi Nexhipi

Trajtesa është përgatitur nga prof. Lutfi Nexhipi – sekretar i ShMI "Medreseja Isa Beu" – Shkup, në akademisë solemne me rastin e shënimit të Ditës së Bedrit, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RMV, në Kërçovë më 20.04.2021…

Kurbani simbol i solidaritetit

Kurbani simbol i solidaritetit Shkruan:Doc. Dr. Selver Xhemaili Jemi në prag të festës fetare islame Kurban Bajramit, festë e cila e ka marrë emrin nga adhurimi që realizohet në këto ditë festive e që është kurbani. Kurbani, është afrim…

Kurbani nga perspektiva e sunneit

Kurbani nga perspektiva e sunneit "O njerëz! Çdo familje për çdo vit duhet të ther kurban dhe "atire". A e dini se çështë "atire" pyeti Pejgamberi ? Është ajo që njerëzit e quajnë "rexhebije", u shpreh Pejgamberi ." Shkruan: Doc. Dr.…

Muaji i aktiviteteve të ngjeshura-Rezyme

Rezyme Muaji i aktiviteteve të ngjeshura Plani zhvillimor i Rijasetit, i hartuar për Muajin Ramazan, konsiston në dy pika kyçe: në takimin me myslimanët tanë në vend dhe diasporë, me qëllim që të raportohet para tyre për punën e…

Nata e Kadrit, një natë jetësore!

Nata e Kadrit, një natë jetësore! “Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është Nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në (atë natë) të…

Po Islamit të mirëfilltë

Po Islamit të mirëfilltë Çdo realitet, sado lart të arrijë, ai bart në vetvete faktorët e ndryshimit të tij. Besimtar i fortë me vetëdije të plotë është ai që mund t’i dallojë këta faktorë dhe të njohë mënyrën e shfrytëzimit të tyre në…