VLERA DHE RËNDËSIA E MEVLUDIT NË ISLAM

Muslimanët në mbarë botën, pra edhe në viset tona, për çdo vit me rastin e 12 rebiul-evvelit, ditëlindjes së të dërguarit të Allahut Muhamedit a.s organizojnë manifestime të rastit, lexime mevludesh dhe gazmende të ndryshme. Në…

MANIFESTIMI I ASHURAS SIPAS KONCEPTIT ISLAM

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë „e dhjeta“. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e Islamit nënkuptojmë: ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit Islamik. Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj dite në…

Mesazhet e Bedrit – Mr. Lutfi Nexhipi

Trajtesa është përgatitur nga prof. Lutfi Nexhipi – sekretar i ShMI "Medreseja Isa Beu" – Shkup, në akademisë solemne me rastin e shënimit të Ditës së Bedrit, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RMV, në Kërçovë më 20.04.2021…

Kurbani simbol i solidaritetit

Kurbani simbol i solidaritetit Shkruan:Doc. Dr. Selver Xhemaili Jemi në prag të festës fetare islame Kurban Bajramit, festë e cila e ka marrë emrin nga adhurimi që realizohet në këto ditë festive e që është kurbani. Kurbani, është afrim…

Kurbani nga perspektiva e sunneit

Kurbani nga perspektiva e sunneit "O njerëz! Çdo familje për çdo vit duhet të ther kurban dhe "atire". A e dini se çështë "atire" pyeti Pejgamberi ? Është ajo që njerëzit e quajnë "rexhebije", u shpreh Pejgamberi ." Shkruan: Doc. Dr.…