REISUL ULEMA U PRIT NGA EKSELENCA E TIJ MINISTRI I MINISTRISË SË HAXHXHIT DR. TEUFIK ER REBIAH

SHQIP-MKD-TR
REISUL ULEMA U PRIT NGA EKSELENCA E TIJ MINISTRI I MINISTRISË SË HAXHXHIT DR. TEUFIK ER REBIAH
Më datë 10.01.2024 Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz. Shaqir ef Fetai pati privilegjën që nga shumë shtete që marrin pjesë në Konferencën e madhe botërore mbi Haxhin që me ftesë të Ministrit të Ministrisë së Haxhit dhe Umres ekselenca e tij Dr. Teufik bin Feuzan Er Rebiah të pritet në Kabinetin e tij.
Reisul Ulema i shprehi falënderimet e thella në emêr të BFI të RMV dhe në emrin e tij për ftesën si dhe organizimin e nivelit të lartë të Konferencës për organizimin e Haxhit dhe Umres – 2024.
Njiherit lart vlerësoi organizimin e Haxhit të kaluar dhe në emër të të gjithë haxhinjëve të vitit të kaluar dhe në emrin e tij i shprehi mirënjohje të veçantë.
Për këtë Reisul Ulema i bëri ftesë zyrtare dhe drejtëpërsedrejti Ministrit për një vizitë zyrtare të tij në Bashkësinë fetare islame dhe pêr një organizim të një panairi mbi Haxhin dhe Umren, që do ishte një vepër e madhe për nga të gjitha aspektet.
Ministri Dr. Teufik Bin Feuzan Er Rebiah shprehi kënaqësinë e tij për prezencën e Reisul Ulemasë me bashkpuntorët e tij në Xheda për pjesmarrjen në Panairin e madh botëror, dhe shprehi vlerësimin e lartë për organizimin e mirëfilltë të Haxhit të vitit të kaluar që nga BFI e RMV, me respektin dhe precizitetin më të madhë janë kryer të gjitha obligimet dhe janë respektuar të gjitha rregullat e paracaktuara, i bindur se do vazhdojë ky menaxhim edhe në të ardhmen nga BFI e RMV.
Reisul Ulema me bashkpuntorët e tij H.Ismet ef Ademit dhe Dr. Abdulkerim Iseinit i falënderuan shumë dhe në fund ndanë mirënjohje në shenjë respekti.
РЕИСУЛ УЛЕМА НА СРЕДБА СО НЕГОВАТА ЕКЦЕЛЕНЦИЈА МИНИСТЕРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ХАЏИ ДР. ТЕУФИК ЕРАБИА
На ден 10.01.2024 година Реисул Улема на ИВЗ на РСМ, Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи имаше привилегија од многу земји учеснички на големата Светска конференција за Хаџ што се одржа на покана на министерот на Министерството за Хаџ и Умра, неговата екселенција Др. Теуфик бин Феузан Ер Ребија да биде пречекан во неговиот кабинет.
Реисул Улема изрази голема благодарност во име на ИВЗ на РСМ за поканата и за организацијата на високо ниво на Конференцијата за организација на Хаџ и Умра за 2024 година.
Тој даде висока оценка за организацијата на последниот хаџ и изрази посебна благодарност во името на сите аџии и во свое лично име.
Затоа, Реисул Улема упати официјална и директна покана до министерот за официјална посета на Исламската верска заедница и за организирање на саем за Хаџ и Умра, што би било одлично дело од сите аспекти.
Министерот др. Теуфик Бин Феузан Ер Ребија изрази свое задоволство за посетата на Реисул Улема во Џеда и за учеството на големата светска конференција и изрази голема благодарност за правилната организација на минатогодишниот Хаџ од страна на ИВЗ кој беше организиран на најдобар можен начин и беа почитувани сите однапред одредени правила и стандарди, убеден дека ова ќе продолжи и во иднина од страна на ИВЗ на РСМ.
Реисул Улема со неговите соработници Х. Исмет еф. Адеми и Др. Абдулкерим Исени му се заблагодарија на министерот и во знак на почит му доделија благодарница.
REİS UL ULEMA, SUUDİ ARABİSTAN HAC VE UMRE BAKANI DR. TEUFİK ER REBİAH İLE GÖRÜŞTÜ
Çok sayıda ülkenin müslüman dini temsilcilerinin iştirak ettiği Dünya Hac Konferansı’na katılan Makedonya İDB Reis ul Uleması H. Hfz. Şakir ef Fetai, 10.01.2024 tarihinde, bu Konferansın ev sahipliği yapan ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Bakanı Ekselansları Dr. Teufik bin Feuzan Er Rebiah makamında kabul edilerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Reis ul Ulema Fetai, hem İslam Birliği hem şahsi adına, 2024 Yılı Hac ve Umre organizasyonuna yönelik bu Konferansın üst düzey seviyede düzenlenmesi ve şahsının da davet edilmesi nedeniyle Bakan Er Rebiah’a doğrudan teşekkürlerini ifade etti.
Bakan Er Rebiah, İslam Birliği’nin geçen yılki Hac organizasyonunu takdir ettiğini ve hacılar adına şükranlarını belirtti.
Reis ul Ulema Fetai, Bakan Er Rebiah’ın İslam Dini Birliği’ne resmi bir ziyaret yapması ve her yönüyle büyük bir çalışma teşkil edecek bir Hac ve Umre Fuarı’nın Makedonya’da düzenlenmesi için davette bulundu.
Bakan Dr. Teufik Bin Feuzan Er Rebiah, Dünya Hac ve Umre Konferansı’na meslektaşlarıyla birlikte Cidde’de bulunmasından dolayı Reis ul Ulema Fetai’ye duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılki Hac organizasyonunun Makedonya İslam Birliği tarafından büyük katılımla ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve önceden belirlenmiş bütün kurallara saygı ve hassasiyetle uyulmasından, bütün yükümlülükleri layıkıyla yerine getirmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Makedonya İslam Birliği’nin bu hassasiyeti gelecekte de devam ettireceğine inandığını söyledi.
Reis ul Ulema Fetai, çalışma arkadaşları İsmet ef. Ademi ve Dr. Abdülkerim İseini refakatinde gerçekleştiridiği bu ziyaret sırasında, saygı ifadesi olarak Bakan Er Rebiah’a bir takdirname sundu.

Comments are closed.