Muftinia e Strugës

Muftinia e Strugës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Strugës. Mufti i Muftinisë së Strugës është H. Adi ef. Murtishi. Nën administrimin e saj janë 34 xhami.

 

Lista e xhamive:

 1. Xhamia “Lulishte” Strugë.
 2. Xhamia “Mustafa Qelebi”- Strugë.
 3. Xhamia “Sulejman Arap”- Strugë.
 4. Xhamia “Halveti Teqe”- Strugë.
 5. Xhamia e epërme- Llabunishtë.
 6. Xhamia e poshtme- Llabunishtë.
 7. Xhamia “Salahudin Ejub”- Llabunishtë.
 8. Xhamia “Bashkimi”- Ladorishtë.
 9. Xhamia e fsh. Kalishtë.
 10. Xhamia qendrore- Veleshtë.
 11. Xhamia “Teqe”- Veleshtë.
 12. Xhamia e fsh. Dollogozhdë.
 13. Xhamia e fsh. Podgorcë.
 14. Xhamia e fsh. Borovec.
 15. Xhamia e epërme- Oktis.
 16. Xhamia e poshtme- Oktis.
 17. Xhamia e fsh. Frëngovë.
 18. Xhamia e fsh. Livadhi.
 19. Xhamia e fsh. Misllodezhdë.
 20. Xhamia e fsh. Koroshishtë.
 21. Xhamia e fsh. Tatesh i epërm.
 22. Xhamia e fsh. Tatesh i poshtëm.
 23. Xhamia e fsh. Shum.
 24. Xhamia e fsh. Zagracan.
 25. Xhamia e fsh. Belic e poshtme.
 26. Xhamia e fsh. Belic e epërme.
 27. Xhamia e fsh. Dobovjan.
 28. Xhamia e fsh. Zhepin.
 29. Xhamia e fsh. Bixhovë.
 30. Xhamia e fsh. Novosellë.
 31. Xhamia e fsh. Teferic.
 32. Xhamia e fsh. Bogovicë.
 33. Xhamia e fsh. Pohum.
 34. Xhamia e fsh. Jabllanicë.