Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Paguaj online tani!

Dhuro Kurbanin tënd për Medresenë Isa Beu
Kurbanınızı Isa Bey Medresesine bağışlayın
Подари го својот Курбан за Медресето Иса Беу

Paguaj online
ден 7400

MUNDËSUAR NGA:

Info: Mënyra më e sigurt dhe e shpejtë për të realizuar pagesat e Sadakatul Fitrit është online pagesat, proces që është mundësuar dhe siguruar nga HALKBANK AD Skopje.

Pagesat mund t’i bëni:

  1. Në zyrat e Myftinive të BFI së.
  2. Në të gjitha xhamitë e Maqedonisë së Veriut.
  3. Në institucionet edukativo arsimoreBFI sëMedresen Isa Beu dhe Fakulteti i Shkencave Islame.
  4. Në mënyrën online nëpërmjet kartelës bankare.

LLOGARIA BANKARE:

Bashkësia Fetare Islame në RMV
Banka: HALKBANK
Llogaria Bankare: 270040696760488