Paguaj online tani!

Për të realizuar pagesën online ju duhet ta plotësoni formularin më poshtë dhe pastaj të zgjedhni shumën e pagesës dhe ta aprovoni pagesën tuaj.

Dhuro Kurbanin tënd për Medresen Isa Beu
ден 11700

MUNDËSUAR NGA:

Info: Mënyra më e sigurt dhe e shpejtë për të realizuar pagesat e Sadakatul Fitrit është online pagesat, proces që është mundësuar dhe siguruar nga HALKBANK AD Skopje.

Pagesat mund t’i bëni:

Në zyrat e Myftinive të BFI së.
Në të gjitha xhamitë e Maqedonisë së Veriut.
Në institucionet edukativo arsimore të BFI së – Medresen Isa Beu dhe Fakulteti i Shkencave Islame.
Në mënyrën online nëpërmjet kartelës bankare.

LLOGARIA BANKARE:

Bashkësia Fetare Islame në RMV
Banka: HALKBANK
Llogaria Bankare: 270040696760488

Paguaj online

Si të paguaj?