Muftinia e Kumanovës

Muftinia e Kumanovës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Kumanovës. Mufti i Muftinisë së Kumanovës është H. Abedin ef. Imeri. Nën administrimin e saj janë 39 xhami.

 

Lista e Xhamive:

 1. Xhamia Tatar Sinan Pasha
 2. Xhamia e Re
 3. Xhamia Haxhi Shefket
 4. Xhamia Haxhi Hesat Llojan
 5. Xhamia e fsh. Vaksincë
 6. Xhamia Halit Efendi Sllupçan
 7. Xhamia Mulla Sadik Sllupçan
 8. Xhamia e fsh. Orizare
 9. Xhamia Jusuf Efendi Likovë
 10. Xhamia e Re Likovë
 11. Xhamia Mulla Murat Hotël
 12. Xhamia e Bardhë Hotël
 13. Xhamia e fsh. Mateç
 14. Xhamia e fsh. Vishticë
 15. Xhamia e Vjetër Ropalcë
 16. Xhamia e Re Ropalcë
 17. Xhamia e fsh. Nikushtak 1
 18. Xhamia e Bardhë Nikushtak
 19. Xhamia e Vjetër Çerkez
 20. Xhamia e Re Çerkez
 21. Xhamia e fsh. Rahmanli
 22. Xhamia Osman Bilikbash Llopat
 23. Xhamia Xhamiul Furkan Opaj
 24. Xhamia e Re Opaj
 25. Xhamia e fsh. Izvor
 26. Xhamia Ahmet Bylikbash Runica
 27. Xhamia e fsh. Bellanoc
 28. Xhamia e fsh. Allashec
 29. Xhamia e fsh. Orkoc
 30. Xhamia e fsh. Llukare
 31. Xhamia e fsh. Goshincë
 32. Xhamia e fsh. Strima
 33. Xhamia e fsh. Presnica
 34. Xhamia Koca Mehmet Bej Tabanoca
 35. Xhamia e fsh. Kosturnik
 36. Xhamia e fsh. Vojnoviq
 37. Xhamia e fsh. Sopot
 38. Xhamia e fsh. Konjare

Xhamia e fsh. Gllëga.