Muftinia e Dibrës

Muftinia e Dibrës është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Dibrës. Mufti i Muftinisë së Dibrës është Reshat ef. Kaçallniku. Nën administrimin e saj janë 50 xhami.

 

Lista e xhamive:

 1. Xhamia Hunqar
 2. Xhamia e Sahat Kullës
 3. Teqe (Xhamia e re)
 4. Xhamia Bajram Beg
 5. Xhamia Budullec
 6. Xhamia Namazjar
 7. Xhamia Konjare
 8. Xhamia Krifses
 9. Xhamia e fsh. Ame
 10. Xhamia e fsh. Bajnisht
 11. Xhamia e fsh. Spas
 12. Xhamia e fsh. Sokollic
 13. Xhamia e fsh. Konjare
 14. Xhamia e fsh. Bomovë
 15. Xhamia e fsh. Taranik
 16. Xhamia e fsh. Otishan i Poshtëm
 17. Xhamia e fsh. Otishan i Epërm
 18. Xhamia e fsh. Xhepisht
 1. Xhamia Kosovrasti i epërm
 1. Xhamia Kosovrastit i  poshtëm
 2. Xhamia e Mogorçës
 3. Xhamia e Broshticës
 4. Xhamia e fsh. Gorenc -1
 5. Xhamia e fsh. Gorenc 2
 6. Xhamia e Ballancës
 7. Xhamia në Qendrën e Zhupës
 8. Xhamia  Papraniku i madh e Paparnikës
 9. Xhamia Papranik i Vogël
 10. Xhamia e Bajramovcit
 11. Xhamia e Zhitinenës
 12. Xhamia e Breshtanit
 13. Xhamia e fsh. Pralanik
 14. Xhamia e Koxhaxhikut
 15. Xhamia e Novakut
 16. Xhamia e Elevcës
 17. Xhamia e Dollgashës
 18. Xhamia e Broshticës
 19. Xhamia e fsh. Skudrinje
 20. Xhamia e fsh. Pristojnica Haxhi Demir
 21. Xhamia e fsh. Vidushe
 22. Xhamia e fsh. Rostushe e Re
 23. Xhamia e fsh. Rostushe e Vjetër
 24. Xhamia e fsh. Velebrod
 25. Xhamia e fsh. Trebisht e Re
 26. Xhamia e fsh. Trebisht e Vjetër
 27. Xhamia e fsh. Jances
 28. Xhamia e fsh. Axhiefs
 29. Xhamia e fsh. Zhirovnic mahalla e Poshtme
 30. Xhamia e fsh. Zhirovnic Qendër
 31. Xhamia e fsh. Zhirovnic e Epërme