TRE MUAJTË E BEKUAR- NGRITJE SHPIRTËRORE

SHQIP-MKD-TR
TRE MUAJTË E BEKUAR- NGRITJE SHPIRTËRORE
Më 12.01.2024, e Xhuma është 1 Rexhep, dita e parë sipas kalendadit islamik, që shënon hyrje në tri muajtë e shenjtë: Rexheb, Sha’ban dhe Ramadan. Dy muajtë e parë janë koha e një përgatitje më të lartë shpirtërore për të hyrë në Muajin e Ramazanit psiqikisht, shpirtërisht dhe moralisht të përgafitur për të kryer njërin ndër themelet kryesore të Islamit agjerimin e ditëve të tij në emër të Allahut Fuqiplotë.
Andaj, Muaji Rexhep dhe ai Sha’ban, përveç që janë në to ngjarjet e rëndësishme dhe të shenjta, shtohen lutjet, adhurimet, agjërimi, namazi dhe shumë aktivitete tjera fetare, për të qenë sa më të përgatitur për hyrjen në muajin e Ramazanit tē bekuar, pra, muajin e agjërimit, Kur’anit, dijes, lutjeve, ngritjes shpirtërore, faljes, paqës, shpërblimeve, etj..
Andaj, besimtarë të nderuar shfrytëzojeni këta muaj maksimalisht të lidhur ngusht me Zotin dhe mëshirën e tij të pakufishme.
Në emër të Bashkësisē fetare Islame dhe në emrin tim të gjithë besintarëve Ju uroj fillimin e tre muajëve të begatshëm duke ju lutur Allahit Fuqiplotë t’ju jep besim të paluhatshëm, vullnet të fortë dhe vetëdije të lartë për të qenë afër Zotit me punë të mira dhe ibadete të bujshme.
Me hajr fillimi i tre muajëve të bekuar.
REISUL ULEMA I BFI E RMV
H.HFZ.SHAQIR FETAI
ЧЕСТИТ ТРИТЕ МУБАРЕК МЕСЕЦИ
Bo 12 јануари 2024 година, петок, е 1-ви Реџеб, првиот ден според исламскиот календар, кој го означува влегувањето во трите свети месеци: Реџеб, Шабан и Рамазан. Првите два месеци се време за духовна подготовка за влегување во месецот Рамазан психички, духовно и морално, посветени на извршување на еден од главните столбови на исламот, постејќи ги неговите денови во името на Семоќниот Алах.
Затоа, месецот Реџеб и Шабан, покрај тоа што во нив се наоѓаат важните и свети настани, се зголемуваат молитвите, ибадетите, постот, намазите и многу други верски активности, со цел што по подготвени да влеземе во благословениот месец Рамазан, односно месецот на постот, на Куранот, знаењето, духовното воздигнување, молитвите, мирот, наградите итн.
Затоа, почитувани верници, максимално искористете ги овие месеци за создавање на што е можно посилна врска со Аллах и Неговата бесконечна милост.
Во име на Исламската верска заедница и во мое име на сите верници, ви посакувам почеток на трите мубарек месеци, молејќи му се на Семоќниот Алах да ви даде цврст и непоколеблив иман, силна волја и висока свест за да бидете блиску до Аллах со добри дела и многубројни ибадети.
Нека ни е честит почетокот на трите мубарек месеци.
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ
Х. Хфз. Шаќир Еф. Фетаи
MUBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLAMASI / MANEVİ AÇIDAN YÜKSELİŞTİR
12.01.2024 tarihinde Cuma günü, İslami takvime göre üç mubarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan’ın başlangıcı olan Receb ayının birinci günüdür. İlk iki ay, İslam’ın temel esaslarından birini yerine getirmek ve Yüce Allah’ın adına oruç tutmak için zihinsel, ruhsal ve ahlaki açıdan Ramazan Ayı’na daha yüksek bir manevi hazırlıkla girme dönemidir.
Bu nedenle, Ramazan ayına girmeden önce mümkün olduğunca hazırlıklı olabilmek için Recep ve Şaban aylarında, önemli ve kutsal olayların yanı sıra, namaz, ibadet, oruç, dua ve diğer birçok dini faaliyet de gerçekleştirilir. Ramazan ayı, oruç ayı, Kur’an, ilim, namaz, dua, manevi yükseliş, mağfiret, huzur, mükâfat vb. gibi zenginlikleri ihtiva eden mubarek bir aydır.
O halde sevgili müminler, Allah’ın ve O’nun sınırsız rahmetinin yoğun olduğu bu ayları en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.
İslam Dini Birliği ve şahsım adına, mubarek Üç Ayları tebrİk eder, bu kutsal günlerin bütün müslümanlara, Allah’tan sarsılmaz bir iman, ibadet ve taat için güçlü bir irade ve Allah’a hayırla yakınlaşmamız için yüksek bir şuur vermesini niyaz ederim.
Mubarek Üç Ayların başlangıcı kutlu olsun.
KMC İDB Reis ul Uleması
H. HFZ. ŞAKİR EF. FETAİ

Comments are closed.