Muftinitë

Lista e xhamive në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut rradhitur sipas muftinive

 

Muftinia e BFI: Numri i xhamive:
1. Shkup 155
2. Tetovë 107
3. Gostivar 73
4. Kërçovë 49
5. Dibër 50
6. Strugë 34
7. Ohër 12
8. Kumanovë 39
9. Shtip 45
10. Veles 17
11. Prilep 23
12. Manastir 14
13. Resnjë 11
Totali: 629