MYFTINIA E BFI – SHKUP

Muftinia e BFI – Shkup është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e jetës fetare në rajonin e Shkupit. Mufti i Muftinisë së Shkupit është Dr. Qenan ef. Ismaili. Nën administrimin e saj janë 155 xhami.

Lista e xhamive:

 1. Xhamia Haxhi Ballaban
 2. Xhamia Allaxha
 3. Xhamia Arasta
 4. Xhamia Beder
 5. Xhamia Bilal Habeshi
 6. Xhamia Hatunxhik
 7. Xhamia e Re Cair
 8. Xhamia Fetah Efendi
 9. Xhamia Muslihudin Abdulgani- Duqanxhik
 10. Xhamia Haxhi Azem
 11. Xhamia Haxhi Hajredin-Serovë
 12. Xhamia Haxhi Jonuz
 13. Xhamia Haxhi Muhjidin-Serovë
 14. Xhamia Hidaverdi
 15. Xhamia Isa Beu
 16. Xhamia Jahja Pasha
 17. Xhamia Kapixhi Hamza
 18. Xhamia Kasim Beu
 19. Xhamia Kebir Mehmet Qelebi
 20. Xhamia Lisice- Aerodrom
 21. Xhamia Mëshira- Tophane
 22. Xhamia Murat Pasha
 23. Xhamia Mustafë Pasha
 24. Xhamia Haxhi Qazim
 25. Xhamia Hamdi Pasha
 26. Xhamia Nur –Shutkë
 27. Xhamia Qose Kadi
 28. Xhamia Spitali Shtetërorë
 29. Xhamia Sulltan Murat
 30. Xhamia Othman Bin Afan
 31. Xhamia Mehmet Efendi Sadik
 32. Xhamia Tutun Suz
 33. Xhamia Uhud
 34. Xhamia Vizbeg
 35. Xhamia Xhedid Isa Beg
 36. Xhamia Ebu Bekër
 37. Xhamia Mesxhidi Tempo
 38. Xhamia Mesxhidi Mekka
 39. Xhamia Zllokuqan
 40. Xhamia e Vjetër Studeniçan
 41. Xhamia Fatih Sulltan Mehmet Studeniçan
 42. Xhamia Ataullah Studeniçan
 43. Xhamia Fetah Efendi e fsh. Cërni Vërv
 44. Xhamia e Cërvenavodës
 45. Xhamia Zaim aga e fsh. Çiflikit
 46. Xhamia e Cvetovës
 47. Xhamia e Derzhillovës
 48. Xhamia e Drecavicës
 49. Xhamia Partall Daut e Ellovës
 50. Xhamia Haxhi Sabri Batincë
 51. Xhamia Fatih Sulltan Mehmet fsh. Batincë
 52. Xhamia e Jabollcës
 53. Xhamia e Koliçanit të Epër
 54. Xhamia e Koliçanit të Poshtëm
 55. Xhamia Sanxhak e fsh. Lubosh
 56. Xhamia e Moranës
 57. Xhamia e Pagarushës
 58. Xhamia e Strugodicës
 59. Xhamia e Vërtekicës
 60. Xhamia e fsh. Oreshan
 61. Xhamia e fsh. Mesnicë
 62. Xhamia e fsh. Paligrad
 63. Xhamia e fsh. Gumalevë
 64. Xhamia e fsh. Tisovicë
 65. Xhamia e fsh. Dikavec
 66. Xhamia e fsh. Dobrinë
 67. Xhamia e fsh. Gaber
 68. Xhamia e Malla Rekës
 69. Xhamia e fsh. Alldincë
 70. Xhamia e fsh. Masllçishtë
 71. Xhamia e Vrezhallës
 72. Xhamia e Zelenikovës
 73. Xhamia Medah Studeniçan
 74. Xhamia Reshadije Sfeta Petkë
 75. Xhamia Bllaca e Poshtme
 76. Xhamia e Dëshmorve Hasanbeg
 77. Xhamia e Dëshmorëve Haraçinë
 78. Xhamia e Stracincës
 79. Xhamia e Lubotenit me dy minare
 80. Xhamia Luboten Haxhi Imer
 81. Xhamia e Vjetër Luboten
 82. Xhamia Aga Sadik – Ognjancë
 83. Xhamia Selam Ognjancë
 84. Xhamia Belimbeg
 85. Xhamia e Epërme Bllacë
 86. Xhamia e Vjetër Tanushë
 87. Xhamia e Re Tanushë
 88. Xhamia Milladinovc Sadik
 89. Xhamia e Trubarevës
 90. Xhamia e Idrizovës
 91. Xhamia Çiflik Qojlija
 92. Xhamia e Inxhikovës
 93. Xhamia e fsh. Breze
 94. Xhamia e Malinës e Vjetra
 95. Xhamia e Malinës e Re
 96. Xhamia Grushinë
 97. Xhamia Umer Bin Abdulaziz – Kamenik
 98. Xhamia Hasanbeg Qendër
 99. Xhamia Haxhi Nazif Vreshtat e Reshtakut
 100. Xhamia Sulltan Pasha e fsh. Katllanovë
 101. Xhamia Konjare e Mesme
 102. Xhamia e Mojances
 103. Xhamia Neda Haraçinë
 104. Xhamia Konjare e Poshtme
 105. Xhamia Orllancë
 106. Xhamia Qendrore Haraçinë
 107. Xhamia Rezistenca Haraçinë
 108. Xhamia e Lagjes Maxhari
 109. Xhamia e Fsh. Bojanë
 110. Xhamia e Vjetër fsh. Krushopekë të Epërme
 111. Xhamia e fsh. Dvorcë
 112. Xhamia e Kopanicës- e vjetra
 113. Xhamia Hixhri Kondovë
 114. Xhamia e fsh. Arnaqi e Epërme
 115. Xhamia e fsh. Arnaqi e Poshtme
 116. Xhamia Nur e fsh. Bukoviç
 117. Xhamia e fsh. Çajlanë e vjetër
 118. Xhamia e fsh. Çajlanë e Re
 119. Xhamia e fsh. Gërçec e Vjetër
 120. Xhamia e fsh. Gllumovë
 121. Xhamia e fsh. Graçan
 122. Xhamia e fsh. Krushopekë I Poshtëm
 123. Xhamia e fsh. Llaskarcë
 124. Xhamia e Re Llaskarcë
 125. Xhamia e fsh. Llokë
 126. Xhamia e fsh. Lubin e Vjetër
 127. Xhamia e fsh. Matkë
 128. Xhamia e fsh. Nikishtan
 129. Xhamia e fsh. Paniçar
 130. Xhamia e fsh. Radushë
 131. Xhamia e fsh. Raoviç
 132. Xhamia e poshtme fsh. Rashçe
 133. Xhamia e fsh. Semenishtë e Epërme
 134. Xhamia e fsh. Semenisht e Poshtme
 135. Xhamia e fsh. Shishovë
 136. Xhamia e fsh. Svillare e Epërme
 137. Xhamia e fsh. Svillare e Poshtme
 138. Xhamia e Gërçecit e Re
 139. Xhamia Nerez I Poshtëm
 140. Xhamia e Nerezit të Epërm
 141. Xhamia e Nerezit të Mesëm
 142. Xhamia e tretë Saraj
 143. Xhamia e Vjetër fsh. Kondovë
 144. Xhamia e Lejletul Kadr fsh. Kopanicë
 145. Xhamia Husein Shah Saraj
 146. Xhamia me Dy minaret Saraj
 147. Xhamia Dudije e fsh. Rashçe
 148. Xhamia e Bardhit –Bllacë e Poshtme
 149. Xhamia Gazi Sinan Pasha Bukoviç e Vjetër
 150. Xhamia Lejletul Kadr Gjorçe Petrov
 151. Xhamia e FSHI
 152. Xhamia Patishka Rekë
 153. Xhamia Çiflik e Vjetra
 154. Xhamia Çiflik e Re

Xhamia Karshiaka