7. Shërbimi për çështje informative dhe botime

Përgjegjës i shërbimit për çështje informative dhe botime është Nazif Zejnullahu.