BASHKËSIA FETARE ISLAME DHE MINISTRIA E HAXHIT TË ARABISË SAUDITE NËNSHKRUAN MARRËVESHJE PËR HAXHIN 2024

SHQIP- МКД- TR
BASHKËSIA FETARE ISLAME DHE MINISTRIA E HAXHIT TË ARABISË SAUDITE NËNSHKRUAN MARRËVESHJE PËR HAXHIN 2024
Më datë 08.01.2024 Reisul ulema i BFI e RMV H. Hfz Shaqir ef. Fetai qëndron për vizitë zyrtare në Xheddah të Arabisë Saudite i shoqëruar nga Drejtori për marrëdhënie me botën arabe Z. Ismet ef Ademin dhe Shefin e Kabinetit Dr. Abdulkerim Iseinin, i ftuar nga Ministri i Haxhit Dr. Teufik bin Feuzan Al Rabiah në Konferencën për shërbim të Haxhit dhe Umres, ku do të shkruhet marrëveshja në mes Ministrisë së Haxhit dhe Bashkësisë Fetare Islame të RMV Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz Shaqir ef Fetait.
Në këtë Konferencë e treta me radhë e këtij niveli të organizimit marin pjesë mbi 80 shtetet dhe në një periudh katër ditore prej 08- 11 do të jepen vlersime, projekte dhe ide reth organizimit më efikas të Haxhit.
Për këtë Reisul ulemanë e priti Zv. Ministri i Haxhit dhe Umres Ekselenca e tij Abdulfetah Sulejman Meshat ku nënshkruajtën marrëveshtjen për kryerjen e Haxhit të vitit 2024 për besimtatët e BFI e RMV.
Në ketë marrëveshje janë paraparë të gjitha rregullat dhe normat për kryerjen e Haxhit në vendet e shenjta.
Me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes Zv. Ministri i Haxhit dhe Umres shprehu mirënjohje të veçantë BFI për organizimin mirëfilltë të Haxhit të kaluar dhe se janë të sigurtë se do vazhdojë edhe në këtë vit të jetë në nivelin e duhur.
Reisul Ulema i shprehi poashtu falënderimet e tija për organizimin e mirëfilltë të haxhit dhe umres nga Ministria e Haxhit në vitin e kaluar ku të gjithë haxhinjtë mbetën shumë të kënaqur, njiherit siguroi Zv.Ministrin se BFI si çdo herë do jetë e përpiktë në realizimin e të gjitha kërkesave dhe rregullave të vendosura në Arabinë Saudite, me qëllim të kryerjes së haxhit të besimtarëve në niveli sa më të mirë.
ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ХАЏ НА САУДИСКА АРАБИЈА ГО ПОТПИШАА ДОГОВОРОТ ЗА ХАЏ 2024
На ден 08.01.2024 година Реисул улема на ИВЗ на РСМ, Х. Хфз. Шаќир Еф. Фетаи придружуван од директорот за односи со арапскиот свет, г. Исмет Еф. Адеми и шефот на кабинетот д-р. Абдулкерим Исени на покана од министерот за Хаџ Др. Теуфик Бин Феузан Ал Рабиа е во официјална посета во Џеда, Саудиска Арабија, на Конференцијата за служба на Хаџ и Умра, на која ќе биде потпишан договорот помеѓу Министерството за Хаџ и Исламската верска заедница на РСМ, односно, Реисул Улема на ИВЗ на РСМ Х .Хфз. Шаќир Еф. Фетаи.
На оваа четири дневна трета по ред конференција на која присуствуваат над 80 земји ќе се прават проценки, проекти и идеи за што поефикасно организирање на Хаџот.
Реисул Улема беше пречекан од неговата екселенција заменик министерот за Хаџ и Умра, Абдулфетах Сулејман Мешат при што го потпишаа договорот за организирање на Хаџот 2024 за верниците на ИВЗ на РСМ.
Овој договор ги опфаќа сите правила и норми за извршување на Хаџот во светите места.
При потпишувањето на договорот заменик министерот за Хаџ и Умра изрази посебна благодарност до ИВЗ за одличната организација на минатогодишниот Хаџ и изрази убедување дека и оваа година организацијата ќе биде на вистинско ниво.
Реисул Улема, исто така, изрази благодарност за одличната организација на Хаџ и Умра од страна на Министерството за Хаџ минатата година, каде што сите аџии беа многу задоволни, истовремено уверувајќи го заменик министерот дека ИВЗ како и секогаш ќе биде прецизна во исполнувањето на сите барања и правила утврдени во Саудиска Арабија, со цел аџилакот да биде организиран на најдобар можен начин.
İSLAM DİNİ BİRLİĞİ İLE SUUDİ ARABİSTAN HAC BAKANLIĞI ARASINDA 2024 YILI HAC SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
08.01.2024 KMC İDB Reis ul Uleması H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Arap Dünyası ile İlişkiler Müdürü İsmet ef. Ademi ve Özel Kalem Müdürü Dr. Abdülkerim İsei’ni refakatinde bir heyetle, Suudi Arabistan Hac Bakanı Dr. Teufik bin Feuzan Al Rabiah’ın daveti üzerine Hac ve Umre Hizmeti Konferansına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine ulaştı. Bu vesileyle Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile KM C İslam Dini Birliği arasında 2024 Yılı Hac Sözleşmesi imzalanacak.
Bu seviyede bir konferans ard arda üçüncü defa düzenlenmektedir ve 08-11 Ocak tarihleri arasında dört günlük zaman süresinde 80’den fazla ülke katılmakta ve Hac’ın en verimli bir biçimde organizasyonu yapılmasına ilişkin değerlendirmeler, projeler ve fikirler ortaya atılmaktadır.
Bu amaçla Reis ul Ulema Fetai Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Süleyman Meşat tarafından Kabul edilerek, Kuzey Makedonya müslümanlarının 2024 yılında Hac ibadetinin gerçekleştirilmesine ilişkin Sözleşme imzalandı.
Bu Sözleşmede, Haccın kutsal mekanlarda yapılmasına ilişkin tüm kural ve normlar öngörülmektedir.
Sözleşmenin imzalanması vesilesiyle Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Süleyman Meşat, geçen yılki Hac’ın düzgün organizasyonu için İslam Dini Birliği’ne özel şükranlarını sundu ve bu yıl da, en iyi seviyede olmaya devam edeceğinden emin olduklarını ifade etti.
Reis ul Ulema Fetai, Hac Bakanlığı tarafından geçen yıl Hac ve Umre’nin düzgün bir şekilde organize edilmesinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Hac ibadetini mümkün olan en iyi düzeyde gerçekleştirmesi için Suudi Arabistan makamlarının belirlediği şartlar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirdikleri başarılı organizasyon neticesinde geçen yıl hacı adaylarının çok memnun kaldıklarını belirtmiştir.

Comments are closed.