Arkivi i Bashkësisë Fetare Islame është themeluar dhe ka filluar punën në vitin 2021. Përgjegjës i përkohshëm i tij është Dr. Mumin Omerov.