4. Shërbimi për çështje juridiko-administrative

Përgjegjës i shërbimit për çështje juridiko-administrative pranë BFI është Qufli Osmani.