6. Shërbimi për çështje të pronës së vakëfit

Përgjegjës i shërbimit për çështje të pronës së vakëfit është Driton Dikena.