Vizitë e delegacionit të Vakufit të Dijanetit

(SHQ. MKD. TUR)

Të hënën më 19 korrik, një delegacion i Vakufit të Dijanetit të Turqisë (DVT) i shoqëruar nga Atasheu i Çështjeve Fetare të Ambasadës së Republikës së Turke në Shkup Mustafa Mesten, vizitoi Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame ntë RMV Reisul Uelma H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në zyrën e tij. Delegacioni i DVT përbëhet nga Yasin Dedes, Drejtori i Komunikimit mes Shoqatave DVT; Abdulkadir Silka, Specialist në Shërbimet Provinciale të Arsimit; Bulent Kizilarmak, nëpunës; Melikshah Ozen, vullnetar i DVT dhe aktor në serialin televiziv Ertugrul; Resul Aydemir, vullnetar i DVT dhe artist i muzikës rep; Furkan Aldemir, basketbollist i NBA-së; Mahmut Serdar, fotograf; Janer Menencioglu, kameraman dhe Selcuk Shamiloglu gazetar.
Ky delegacion i DVT është në një qëndrim disa ditor në Maqedoninë e Veriut në mënyrë që të therë kurbanat dhe të shpërndajë mishin e tyre familjeve të varfrar gjatë festës së Kurban Bajramit. Sipas delegacionit të DVT, ata janë të angazhuar në aktivitete humanitare gjatë muajit të Ramazanit dhe Kurban Bajramit, zakonisht duke u përqendruar në vendet Afrikane dhe Aziatike më shumë, ku ka shumë njerëz të varfër. Ata deklaruan se në këtë Kurban Bajram vendosën të kryejnë veprimtari humanitare në vendet e Ballkanit, kryesisht në Maqedoni.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai nga ana e tij shprehu kënaqësinë dhe gëzimin që priti delegacionin e DVT në këtë përbërje në zyrën e tij dhe tha se Bashkësia Fetare Islame ka një traditë të gjatë bashkëpunimi shumë të sinqertë dhe të suksesshëm me institucionet turke si TIKA dhe Drejtoria e Përgjithshme e Vakufeve të Republikës së Turqisë dhe të ngjashmet me to. Reisul Ulema tha se për shkak të lidhjeve tona të forta historike shekullore dhe kulturës së përbashkët, ky bashkëpunim i suksesshëm me institucionet e Republikës së Turqisë do të vazhdojë të intensifikohet edhe në të ardhmen.
Посета на делегацијата на Дијанет Вакуф на Турција
Денес, на 19 јули, делегација на Дијанет Вакуф на Тур (ТДВ) придружувана од аташе за верски прашања на Амбасадата на Р.Т. во Скопје Мустафа Местен, го посетија претседателот на ИВЗ Реис Ул Уелма Шакир еф. Фетаи во неговата канцеларија. Екипата на ТДВ беше составена од Јасин Дедеш, директор за корпоративни комуникации на ТДВ; Абдулкадир Силка, специјалист за провинциски служби за образование; Булент Кизилармак, службеник; Меликшах Озен, волонтер на ТДВ и актер на тв серијата Ертугрул; Ресул Ајдемир, волонтер на ТДВ и уметник во рап музика; Фуркан Алдемир, кошаркар на НБА; Махмут Сердар, фотограф; Џанер Мененџиоглу, камерман и Селчук Шамилоглу новинар. Оваа делегација на ТДВ се наоѓа на неколкудневен престој во Македонија со цел да колат курбани и нивното месо што ќе им биде доставено на сиромашните семејста во текот на Курбан Бајрам.
Според изјавата на делегацијата на ТДВ, тие се занимаваат со хуманитарни активности во текот на месецот Рамазан и Курбан Бајрамгалвно насочени кон африкански и азиски земји, каде генерално живеат многу сиромашни луѓе. Тие изјавија дека на овој Курбан Бајрам решиле да спроведат хуманитарни активности во Балканските земји и во Македонија.
Реис ул Улема Фетаи изјави дека е многу горд и радосен што ја прими делегацијата на ТДВ во неговата канцеларија и изјави дека, Исламска Верска Заедница има долгогодишна многу искрена и успешна соработка со институциите на Турција, како што се Диајнетот на Р.Т., ТИКА, Генерална Дирекција на Вакуфије на Р.Т и слично. Фетаи изјави дека поради нашите силни повеќевековни историски врски и заедничката културна, оваа успешна соработка со институциите на Р. Турција и понатаму ќе продолжи со поголем интензитет.
Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin ziyareti
Bugün 19 Temmuz tarihinde T.C. Üsküp Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten refakatinde Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) bir heyeti Başkan Reis Ul Uelma Şakir ef. Fetai’yi makamından ziyaret etti. TDV Kurumsal İletişim Müdürü Yasin Dedeş, İl Eğitim Hizmetleri Uzmanı Abdülkadir Sylka, görevli Bülent Kızılırmak, TDV gönüllülerinden ve Ertuğrul dizisi oyuncusu Melikşah Özen, rap müziği sanatçısı Resul Aydemir, NBA basketbolcusu Furkan Aldemir, foto muhabiri Mahmut Serdar, kamerman Сaner Menemencioğlu ve gazeteci Selçuk Şamiloğlu’ndan oluşan heyet, kurban bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban kesmek amacıyla birkaç günlük Makedonya gezisinde bulunmaktadır. TDV heyetinin ifadesine göre, hem Ramazan ayı boyunca, hem de Kurban Bayramı dolayısıyla genelde çok fakir insaların yaşadığı Afrika ve Asya ülkelerine odaklı insani yardım faaliyetlerinden bulunmaktadırlar. Bu Kurban Bayramında Balkanlar’a ve Makedonya’ya da yönelik insani yardım faaliyetlerinde bulunmaya karar verdiklerini belirttiler. Reis ul Ulema Fetai, TDV heyetini makamında kabul etmekten büyük bir gurur duyduğunu, İslam Birliği olarak başta Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Türkiye’nin TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve benzeri gibi kuruluşlarıyla yıllardan beri çok samimi ve başarılı bir işbirliğin mevcut olduğunu belirtti. Fetai, tarihten gelen güçlü bağlarımz ve ortak kültürel geçmişimiz nedeniyle, bu başarılı işbirliğimizin bundan böyle daha da artarak devam edeceğini ifade etti.

Comments are closed.