Mesazhi i Reisul-Ulemas së BFI-së, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai me rastin e Kurban Bajramit 2021

(Shqip, Makedonski, Türkçe. English. Bosanski, Romani)

بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërsit
“Te Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te Ai arrin përkushtimi juaj. Kështu, Ai i ka vënë ato në shërbimin tuaj, që ju ta madhëroni Allahun, për atë që ju ka udhëzuar (në rrugë të drejtë). Dhe, jepu lajmin e mirë bamirësëve!” (Kaptina Haxhxh, 37)
Të dashur besimtarë, vëllezër e motra,
Po përjetojmë Festën e Madhe të Kurban Bajramit, festë e cila sjell gëzimе të mëdha për të gjithë ne, në familjet tona dhe mbarë muslimanët në vend dhe më gjërë. Kurban Bajrami është Festë e madhe sepse në vete përmbanë shumë dimenzione historike dhe shoqërore me domethënie të jashtëzakonshme për njerëzimin në përgjjthësi, e për besimtarët në veçanti:
Në këto ditë përfundoi zbritja e Kur’anit Famëlartë, me çka Islami mori formën e tij përfundimtare si fe dhe sistem jete, pa kufizime në kohë dhe hapsirë. Kryhet kushti i pestë islam, Haxhi, dhe gjatë ditëve të Kurban Bajramit realizohet detyra e therjes së kurbanëve që paraqet porosinë kryesore për afirmimin dhe forcimin e dinjitetit njerëzor. Këtë na e vërteton edhe rasti i Ibrahimit a.s., kur ai deshti ta realizojë premtimin dhënë të Madhit Zot, mori birin e tij ta flijojë në emër të Tij, në atë moment, në vend të të birit, atij iu dhurua kafsha për kurban. Ky akt edhe njëherë, në mënyrë konkrete dhe decide e potencoi dhe e vërtetoi vlerën dhe dinjitetin e njeriut ndaj krijesave tjera.
Pikërishtë për këtë, vëllezër dhe motra,
Festa e Kurban Bajramit është festë e gëzimit të madhë sepse me aktin e therjes të kurbanit besimtari e ngrit veten lartë duke shfaqur bindjen e vërtetë në një Zot, dhe kultivon moral të lartë, mbisundon epshin dhe emocionet. Me këtë sakrificë për hirë të Zotit synojmë të mbisundojmë ndaj materials dhe epsheve tona.
Festa e Kurban Bajramit formon ambientin e paqës dhe tolerancën në mes njerëzve, është festë e gëzimit të ndërsjell, afrimit në mes njerëzve, kujdes ndaj të varfërve, shtrirja e dorës së pajtimit, i buzëqeshjes me të tjerët, i shërbimit ndaj të tjerëve, i gadishmërisë për vepër madhore dhe vetëdijes për të triumfuar e mira dhe e vërteta, ndaj të keqës. E gjithë kjo ka një qëllim arritjen e kënaqësisë së Krijuesit tone. Pikërishtë për këtë i Madhi Zot në Kuranin Famëlartë thotë :
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërsit
“Te Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te Ai arrin përkushtimi juaj. Kështu, Ai i ka vënë ato në shërbimin tuaj, që ju ta madhëroni Allahun, për atë që ju ka udhëzuar (në rrugën e drejtë). Dhe, jepu lajmin e mirë bamirësëve!” (Kaptina Haxhxh, 37)
Në fund, kam nderin e veçantë që në emër të Bashkësisë Fetare Islame dhe në emrin tim personal të gjithë besimtarëve të vendit dhe bashkatdhetarëve tanë kudo që jetojnë t’u shpreh urime të përzemërta duke lutur Allahun Fuqiplotë në këtë Festë të bekuar t’i pranojë lutjet tona, kurbanat tonë dhe ibadetet tona, ta forcojë paqën në botë, ta largojë të keqen në mes njerëzve, t`na dhuroi durim në sprovat e kësaj jete.
Allahu na bekoftë me të mirat e Tij të pakufishme.
Për shumë jetë e gëzofshi Kurban Bajramin.
Shkup, 19 Korrik 2021.
Пораката на Реисул-Улема на ИВЗ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
по повод Курбан Бајрам 2021 година
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Во името на Аллах, Милостовиот Сомилосен!
„Ни месото нивно ни крвта нивна не ќе стигнат до Аллах, туку богобојазливоста ваша ќе стигне до Аллах. Ете, така ви ги потчини за да го славите Аллаха заради тоа што ве упати, и зарадувај ги доброчитинетиле!„
(Хаџџ, 37)
Почитувани верници, браќа и сестри,
Го доживуваме Големиот празник Курбан Бајрам, кој ни носи голема радост на сите нас, на нашите семејства и на сите верници во нашата земја и пошироко. Курбан Бајрам е голем празник затоа што содржи многу историски и општествени димензии со извонредно значење за човештвото воопшто, и особено за верниците:
Во овие денови заврши објавувањето на Светиот Куран, со кој Исламот како вера и систем на живот, за сите времиња и места, ја доби својата последна форма. Се извршува петтиот исламски услов – Хаџ, и во текот на Курбан Бајрам се извршува задачата за колење на курбани, што е главната порака за афирмација и зајакнување на човечкото суштество. Ова е потврдено со случајот на Ибрахим (а.с.), кога тој сакаше да го исполни ветувањето дадено на Бога, го зеде својот син да го жртвува во Негово име, во тој момент, наместо неговиот син, му беше даден животно за курбан. Овој чин уште еднаш, конкретно и одлучно ја нагласи и ја докажа вредноста и достоинството на човекот кон другите суштества.
За ова браќа и сестри, празникот на Курбан Бајрам е празник на голема радост затоа што со актот на колење на курбан верникот се издига високо покажувајќи вистинска покорност во еден Бог, и негува висок морал, надминува на страста и емоциите. Со курбанот колен заради Бога, имаме за цел да надвладееме над нашите страсти.
Празникот Курбан Бајрам е празник на меѓусебна радост, зближување меѓу луѓето, грижа за сиромашните, пружење на раката на помирување, насмевка едни со други, служење на другите, подготвеност за големо дело и свесност за триумф доброто и вистината над злото. Сето ова има за цел: да го достигне задоволството на нашиот Творец и нашето формирање во согласност со духовната и физичката чистота што ја бара Исламот. Ова го вели Семоќниот Бог во Светиот Куран:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Во името на Аллах, Милостовиот Сомилосен!
„Ни месото нивно ни крвта нивна не ќе стигнат до Аллах, туку богобојазливоста ваша ќе стигне до Аллах. Ете, така ви ги потчини за да го славите Аллаха заради тоа што ве упати, и зарадувај ги доброчитинетиле!„
(Хаџџ, 37)
На крај, имам посебна чест од името на Исламската верска заедница и од мое лично име до сите верници во земјата и нашите сонародници каде и да сѐ да им изразам срдечни честитки молејќи се на Семоќниот Алах на овој благословен празник да ги прифати нашите курбани и нашите ибадети, да го зајакнеме мирот во светот, да го елиминираме злото меѓу луѓето, да издржиме разни предизвици и искушенија во животот, особено семејствата на жртвите на трагичната болест Ковид-19.
Нека Аллах нè благослови со своите бесконечни благодети.
Бајрам мубарек олсун!
Скопје, 19 јули 2021 година.
İDB Başkanı Reis-ul Ulema Şakir ef. FETAİ’nin 2021 yılı Kurban Bayramı Mesajı:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac suresi, 37)
Değerli müminler, kardeşler ve bacılar,
Ülkemizde yaşayan herkese ve daha geniş sahada yurt dışında bulunan kardeşlerimize, ailelerimize ve tüm inananlara büyük mutluluklar yaşatan Kurban Bayramı’na ulaşmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı, genel olarak insanlık için, özel olarak da müslümanlar için büyük önem taşıyan birçok tarihi ve sosyal boyutu ihtiva eden büyük bir bayramdır:
Bu mubarek günlerde, tüm zamanlar ve mekanlar için bir din ve bir yaşam sistemi olarak İslam son şeklini almış ve Kur’an-ı Kerim’in nüzulu sona ermiştir. Kurban Bayramında İslam’ın beşinci şartı – Hac ibadeti eda edilir ve insanlar arasındaki bağların güçlendirilmesi için kurban kesme görevi yerine getirilir. İbrahim (a.s), Allah’a verdiği sözü yerine getirmek istediğinde, O’nun adına oğlunu kurban etmek istemesi ve bu noktada oğlunun yerine kurban olarak kendisine bir hayvan gönderilmesi, bu durumu doğrulamaktadır. Bu eylem, insanın diğer varlıklara karşı değerini ve saygınlığını bir kez daha somut ve kararlı bir şekilde vurgulamış ve kanıtlamıştır.
Kardeşler ve bacılar,
Kurban Bayramı büyük bir sevinç, büyük bir şölendir. Çünkü kurban kesme eylemi ile mümin, gerçek bir itaat göstererek tek olan Allah’a (c.c.) yükselir ve tutku ve duygularını aşarak yüksek ahlakını geliştirir. Allah’ın rızasını kazanmak için kurban keserek tutkularımızı yenmeyi amaçlıyoruz.
Kurban Bayramı, karşılıklı sevincin, insanların yakınlaşmasının, yoksulları kollamanın, yardım eli uzatmanın, birbirimize gülümsemenin, birbirimize hizmet etmenin, büyük işlere hazır olmanın, kötülüğe karşı iyinin ve hakkın zafere ulaşacağı bilincinin bayramıdır. Bütün bunların amacı: Yaratıcımızın rahmetini kazanmak ve İslam’ın gerektirdiği ruh ve beden temizliğine uygun bir kişilik elde etmektir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac suresi, 37)
Son olarak, bu mubarek bayramda Yüce Allah’tan kurbanlarımızı ve ibadetlerimizi kabul buyurması için dua ediyor, ülkemizdeki tüm müslümanların ve yurt dışındaki hemşerilerimizin İslam Birliği ve kendi adıma Kurban Bayramını tebrik ederim. Yüce Allah’tan, dünya barışını güçlendirmesini, insanlar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmasını, hayatta çeşitli zorluklara katlanan ve özellikle de Covid-19 pandemisi dolayısıyla yakınlarını kaybeden ailelere sabırlar vermesini niyaz ederim.
Message from Reisul-Ulema of IRC, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
on the occasion of Eid al-Adha 2021
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
“Neither their meat nor blood reaches Allah. Rather, it is your piety that reaches Him. This is how He has subjected them to you so that you may proclaim the greatness of Allah for what He has guided you to, and give good news to the good-doers” (Capt. Hajj, 37)
Dear believers, brothers and sisters,
We are experiencing the Great Feast of Eid al-Adha, a holiday which brings great joy to all of us, to our families and to all Muslims in the country and beyond. Eid al-Adha is a great holiday because it contains many historical and social dimensions with extraordinary significance for humanity in general, and for believers in particular:
In these days the revelation of the Holy Qur’an was completed, with which Islam took its final form as a religion and a system of life, without limitations in time and space. The fifth Islamic condition, Hajj, is fulfilled, and during the days of Eid al-Adha, the task of slaughtering the sacrificial animals is performed, which is the main message for the affirmation and strengthening of human dignity. This is confirmed by the case of Ibrahim (peace be upon him), when he wanted to fulfill the promise given by the Allah Almighty, took his son to sacrifice in His name, at that moment, instead of his son, he was given an animal for sacrifice. This act once again, concretely and decisively emphasized and proved the value and dignity of man towards other creatures.
That’s why, brothers and sisters,
The feast of Eid al-Adha is a feast of great joy because with the act of slaughtering the sacrificial animal the believer raises himself high by displaying true obedience to a God, and cultivates high morals, overcomes lust and emotions. With this sacrifice for the sake of God we aim to prevail over our materials and lusts.
The feast of Eid al-Adha forms the environment of peace and tolerance between people, it is a celebration of mutual joy, rapprochement between people, care for the poor, reaching out for reconciliation, smiling with others, serving others, readiness for major deed and awareness of the triumph of good and truth over evil. All of this has a purpose in achieving the satisfaction of our Creator. This is exactly what the Almighty God says in the Holy Qur’an:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
“Neither their meat nor blood reaches Allah. Rather, it is your piety that reaches Him. This is how He has subjected them to you so that you may proclaim the greatness of Allah for what He has guided you to, and give good news to the good-doers” (Capt. Hajj, 37)
Finally, I have the special honor to express my heartfelt congratulations on behalf of the Islamic Religious Community and on my own behalf to all the believers of the country and our compatriots wherever they live, praying to Almighty Allah on this blessed Feast to accept their prayers, their sacrifices and their worships, to strengthen peace in the world, to remove evil among people, to give us patience in the trials of this life.
May Allah bless us with His infinite bounties.
Enjoy Eid al-Adha for many more
Skopje, 19 July 2021.
Allah cümlemizi sonsuz nimetleriyle rızıklandırsın inşallah.
Bayramınız Mubarek Olsun!
Üsküp, 19 Temmuz 2021.
Poruka Reisul-Uleme IVZ-a, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
povodom Kurban-Bajrama 2021
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
U ime Allaha, Uzvišenog, Milostivog
” Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“ (El-Hadž 37)
Dragi vjernici, braćo i sestre,
Doživljavamo Veliki praznik Kurban-Bajrama, praznik koji donosi veliku radost svima nama, našim porodicama i svim muslimanima u zemlji i šire. Kurban-Bajram je sjajan praznik jer sadrži mnoge istorijske i društvene dimenzije od izuzetnog značaja za čovječanstvo uopšte, a posebno za vjernike:
Ovih dana dovršeno je objavljivanje Časnog Kur’ana, s kojim je Islam dobio konačni oblik kao religija i sistem života, bez vremenskih i prostornih ograničenja. Izvršava se peti islamski uslov, Hadž, a tokom dana Kurban Bajrama obavlja se islamska vjerska obaveza klanja kurbana, što je glavna poruka za afirmaciju i jačanje ljudskog dostojanstva. To potvrđuje slučaj Ibrahima, a.s., kada je želio ispuniti obećanje koje je dao Uzvišenom Allahu, uzeo svog sina da žrtvuje u Njegovo ime, u tom je trenutku, umjesto sina, dobio životinju za žrtvu. Ovaj čin je još jednom, konkretno i odlučno naglasio i dokazao vrijednost i dostojanstvo čovjeka prema drugim stvorenjima.
Zato, braćo i sestre,
Praznik Kurban-Bajram je praznik velike radosti, jer se činom klanja žrtve, vjernik uzdiže pokazujući istinsku poslušnost Allahu, i njeguje visok moral, pobjeđuje požudu i emocije. Ovom žrtvom za ime Allaha želimo nadvladati ono što je materijalno i emocionalno kod nas.
Blagdan Kurban-Bajrama formira okruženje mira i tolerancije među ljudima, to je proslava uzajamne radosti, zbližavanja među ljudima, brige za siromašne, pružanja pomoći za pomirenje, osmijeha s drugima, služenja drugima, spremnosti za velika djela i svijest o trijumfu dobra i istine nad zlom. Sve je to u svrhu zadovoljstva našeg Stvoritelja. To je upravo ono što Uzvišeni Alah kaže u Časnom Kur’anu:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
U ime Allaha, Uzvišenog, Milostivog,
“Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“ (El-Hadž 37)
Na kraju draga poštovana bračo i sestre, imam posebnu čast da u ime Islamske Vjerske Zajednice i u svoje ime izrazim svoje iskrene čestitke svim vjernicima zemlje i našim sunarodnicima gdje god da žive, moleći se Uzvišenog Allaha na ovoj blagoslovljenoj gozbi da ih primi naše molitve, naše žrtve i naša obožavanja, za jačanje mira u svijetu, uklanjanje zla među ljudima, strpljenje u iskušenjima ovog života.
Neka nas Allah nagradio svojim beskrajnim blagodatima.
Bajram mubarek olsum
Skoplje, 19. jula 2021.
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Mesažo katar Reis Ulema ko IVZH.Hfy. Šakjir ef.Fetai sebepi Kurban Bajram 2021 berš
Ko alav katar Allah Dželešani Hu
„ Ni lengoro mas ni lengoro rat nane te resel dži ko Allah, numa tumari dar ka resel ko Allah. Ake agjaar vakjergj te sajdinen e Allahe soske kergja te lošakeren sa adalen so kerena šukaripe!“
(Hadž, 37)
Sajdime pakjaibaskere manuša, phralalen thaj phenjalen,
Dodžargjam o Baro dive Kurban Bajram, savo so anela amenge bari loš savorenge amenge,amare familenge thaj sa amare pakjaibaskere manušenge ki amari phuv thaj buvleste. O Kurban Bajram si baro dive soske saikerela but historikane taj sasuitnipaske dimenzie bare džanlipastar baš manušipe, thaj ulavdo e pakjaibaske manušenge:
Ko akala divesa agorkjergja o havljaribe e Utsavale Kuraneske, kolesa so o Islami sar pakjaipasko dini thaj dživdipasko sistemi, baš sa vaktija thaj thana, lelja pi agurutni forma. Kerela pe o pančto islamesko šarti-Hadž, thaj ko vakti katar Kurban Bajram kerela pe o savali baš kurnanengo činibe, so si šerutno mesažo baš afirmacija thaj zorarkeribe o manušikano insani.
Akava si zorarkerdo e ibraimeskere čipotasa(a.s), kana ov manglja te pherel o pakjaipe kori o Del, lelja pe čhave te del le kurbani ko Leskoro alav, ko adava dakiko, ko than katar leskoro čhavo sine dendo leske džanvari sar kurbani. Akava panda jek drom zorarkjergja i mol thaj e manušeskoro garvasijalipe mujal avera džanvaria.
Adava sebepi phraljalen thaj phenjalen, o Kurban Bajram si dive baš bari loš soske e čhinibaskere aktesa, o pakjaibaskoro manuš vazdela pes učeste sikavindoj o čačutno sajdipe ko jek Devel, thaj leskoro učo morali, nakhavela strastija thaj emocie. E kurbanesa čindo baš Devel, si amen resarin te nakhava amare strastija.
O baro dive Kurban Bajram si dive baš maškarplesutni loš, manušengoro pašarkeribe, gajlja baš čorole, deibe vas thaj sansarikeribe, asavin jek jekheske, averengoro sajdibe, hazrkeribe baš bari buti thaj minsalipe baš triumfi šukaripe thaj o čačipe upral o bilačipe upral o bilačipe. Sa adava si le resarin: te resel o čalipe katar amaro Kerutno thaj amaro formiribe ko jekhajekipe e ruheskere thaj fizikane užipasa so rodela o Islami. Akava phenela le o Takatimo Allah ko Utsavalo Kurani:
بســــــم الله الرّحمن الرّحيم
لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰیكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ.
Ko alav katar Allah Dželešani Hu!
„„ Ni lengoro mas ni lengoro rat nane te resel dži ko Allah, numa tumari dar ka resel ko Allah. Ake agjaar vakjergj te sajdinen e Allahe soske kergja te lošakeren sa adalen so kerena šukaripe!“
(Hadž, 37)
Ko agor si man ulavdo sajdipe ko alav katari Islameskiri pakjaopaski kedin thaj me alavestar dži sa o pakjaipaske manuša ki phuv thaj amare manuša avrijal kaj i te oven te bahtakerav lenge , tindalindokj e Bare Allahe ko akava baro dive te astarel sa amare kurbanija thaj ibadetija , te zorarkera o sansari ko sumnal te eliminirina o čhelalipe maškar o manuša, te ova zorale ko turli bukja thaj ekspirinsija ko dživdipe, ulavdeste e familienge save si viktimija katar o nasvalipe Kovid-19.
O allah te del amen pursako pere barvalipasa.
Bahtalo Bajrami! Bajram munarek olsun !
Skopje,19 juli 2021 berš.

Comments are closed.