SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” PARALELJA E VAJZAVE SHKUP NË MESIN E XHEMATIT TË KUMANOVËS DHE LIKOVËS

SHMI “Medreseja Isa Beu” Paralelja e vajzave Shkup në bashkëpunim me Muftininë e Kumanovës edhe këtët vit organizuan ligjërata për gjinin femrore në xhamitë e Kumanovës dhe Likovës. Në çdo xhami që është vizituar janë pritur nga mualimet e xhamisë nxënëset kanë pasur mundësi të realizojnë praksën e tyre te Ramazanit, ky grup i medresanteve kryesisht nga Kumanova dhe Likova udhëhiqen nga profesoresha Hfz. Xhejlane Nexhipi, e cila edhe ka mbajtur ligjëratë me tema rreth ramazanit dhe mirësit e tij.
Nxënëset e Medresesë Isa Beu këto programe i zbukuruan me këndimin e pjesëve nga Kurani Famëlartë dhe këndim të disa ilahive dhe recitime.

Comments are closed.