Deri te: Qeveria e RMV-ës

Është dërguar me datë 18 maj 2020
Deri te: Qeveria e RMV-ës
-Shtabi Kryesor Kordinues i Krizave
– Komisioni për sëmundje ngjitëse

 

Comments are closed.