REISUL ULEMA DHE KRYETARI I DIJANETIT VIZITOJNË INSTITUCIONET EDUKATIVO ARSIMORE TË BFI

(SHQ. MKD. TUR)

Nxënësit e Medresesë Isa Beu, të enjten më 17.06.2021, kishin një gëzim të veçantë. Shkollën e tyre, Medresenë Isa Beu, duke u prirë nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e vizitoi Kryetari i Dijanetit të Turqisë, Prof. Dr. Ali Erbash, së bashku me delegacionin e përbërë nga Nënkryetari i Departamentit për Çështje Fetare në Dijanet z. Osman Tërashçë, Kryetari i Këshillit për Recitimin e Mus’hafit z. Osman Shahin, Anëtari i Këshillit të Lartë për Çështje Fetare z. Mustafa Irmakli, Drejtori i Departamentit për vendet e Evro-Azisë z. Salih Gjur, Atasheu për çështje fetare në Ambasadën Turke në Shkup, z. Mustafa Mesten, dhe shumë anëtarë të Rijasetit të BFI.
Mysafirët e lartë u pritën nga Drejtori i Medresesë Prof. Ibrahim ef. Idrizi, së bashku me stafin edukativo arsimor të Medresesë. Fillimisht Drejtori e njoftoi kreun e Dijanetit dhe prestarët e tjerë të delegacionit turk me historikun e kësaj Medreseje, organizimin dhe funksionimin e kësaj vatre arsimore.
Në shenjë kujtimi për këtë vizitë, Drejtori i Medresesë Ibrahim ef. Idrizi i dhuroi një pllakatë punim dore nga nxënëset e Medresesë Isa Beu dhe disa kopje të revistës Ikre, e cila përgatitet dhe botohet nga nxënësit e Medreses në tre gjuhë: shqip, maqedonisht dhe turqisht.
Pas një diskutimi të ngrohtë e miqësor, Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Kryetari i Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash vizituan menxën dhe internatin ku ushqehen dhe ku qëndrojnë nxënësit e medresesë.
Pas vizitës në Medresenë Isa Beu, krerët e bashkësive islame së bashku me delegacionet e tyre, vizituan edhe Fakultetin e Shkencave Islame, ku u pritën nga Dekani i FSHI
Prof. Dr. Shaban ef. Sulejmani. Dhe stafi i këshillit mësimor
Dekani fillimisht u dëshiroi mirëseardhje dhe i falënderoi mysafirët për këtë vizitë, në emër të tij dhe të stafit të FSHI. Më pas ai bëri një përshkrim të organizimit dhe funksionimit të FSHI, si dhe lëndëve dhe përgatitjes profesionale të studentëve.
Reisul Ulema dhe Dekani i FSHI falënderuan Kryetarin e Dijanetit dhe shoqëruesit e tij për këtë vizitë që ua bënë vatrave edukativo arsimore të BFI-së.
 
________________
 
РЕИСУЛ УЛЕМА И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДИЈАНЕТОТ ВО ПОСЕТА НА ОБРАЗОВНИTE ИНСТИТУЦИИ НА ИВЗ
 
Учениците на Медреса Иса Бег, во четвртокот 17.06.2021 година, имаа посебна радост. Нивното училиште, Медресата Иса Бег, Предводен од Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи беше посетена од Претседателот на Дијанет на Република Турција, проф. Д-р Али Ербаш, заедно со делегацијата составена од Потпретседателот за Верски Прашања на Дијанетот г. Осман Тирашчи, Претседателoт на Одборот за преглед и рецитирање на Мусхаф, г. Осман Шахин, Член на Високиот Совет за Верски Прашања, г. Мустафа Ирмакли и раководителот на одделот за евроазиски земји, г. Салих Ѓур, и Аташе за верски прашања при Амбасадата на Турција во Скопје, г. Мустафа Местен и други.
Почесните гости ги прими Директорот на Медресата Проф. Ибрахим еф. Идризи, заедно со образовниот кадар на Медресата. Првично, Директорот го информираше Претседателот на Дијанетот и другите членови на турската делегација за историјата на оваа Медреса, организацијата и функционирањето на овој образовен центар.
Во спомен на оваа посета, Директорот на Медресата Ибрахим еф. Идризи му подари на Проф. Д-р. Али Ербаш рачно изработена плакета од учениците на Иса Бег Медресата и неколку примероци од списанието Икре, што учениците од Мадресата го подготвуваат и објавуваат на три јазици: албански, македонски и турски.
По топла и пријателска дискусија, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Претседателот на Дијанетот проф. Д-р Али Ербаш ја посетија мензата и интернатот во кој јадат и престојуваат учениците од медресата.
По посетата на Медресата Иса Бег, лидерите на исламските заедници заедно со своите делегации го посетија и Факултетот за Исламски Науки, каде беа примени од деканот на ФИН Проф. Д-р Шабан еф. Сулејмани, заедно со наставниот совет на Факултетот.
Деканот првично ги поздрави гостите и им се заблагодари за оваа посета, во негово име и во име на сите вработени и студенти на ФИН. Потоа тој даде опис за организацијата и функционирањето на ФИН, како и предметите и професионалната подготовка на студентите.
Реисул Улема и деканот на ФИН му се заблагодарија на Претседателот на Дијанетот и неговите придружници за оваа посета на едукативните центри на ИВЗ.
 
_____________
 
REİS-UL ULEMA VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İDB EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
 
17 Haziran 2021 Perşembe günü Üsküp İsa Bey Medresesi öğrencileri ayrı bir sevinç yaşadı. Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai liderliğindeki, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Salih Gür, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten ve Diyanetten çok sayıda misafirler, İsa Bey Medresesi’ni ziyaret etti.
Onur konukları, Medrese Müdürü Prof. İbrahim ef. İdrizi ve Medrese eğitim kadrosu tarafından karşılandı. Müdür İdrizi, bu medresenin tarihi, eğitim kurumunun organizasyonu ve işleyişi hakkında Diyanet İşleri Başkanı ve beraberindeki heyet üyelerine bilgi verdi.
Bu ziyaretin anısına Medrese Müdürü İbrahim ef. İdrizi, Prof. Dr. Ali Erbaş’a, İsa Bey Medresesi öğrencileri tarafından el yapımı bir plaket ve medrese öğrencilerinin hazırlayıp Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere üç dilde yayınladıkları “İkre” dergisinin birkaç nüshasını hediye etti.
Sıcak ve dostane bir sohbetin ardından, İDB Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, medrese öğrencilerinin kaldıkları yurdu ve kantini de ziyaret etti.
Dini liderler, heyetleriyle birlikte İsa Bey Medresesi’ni ziyaret ettikten sonra, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi’ni ziyaret ederek, burada Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şaban ef. Süleymani ve Fakülte hocalarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Dekan Süleymani, önce konukları selamladı ve bu ziyaret için hem kendi adına hem de tüm Fakülte çalışanları ve öğrencileri adına teşekkür etti. Daha sonra Fakültenin organizasyonu ve işleyişi hakkında konuları bilgilendirdi.
Reis-ul Ulema ve Fakülte Dekanı, İDB’nin eğitim merkezlerine yapılan bu ziyaret için Diyanet İşleri Başkanı ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Comments are closed.