PËRKTHIMI I KURANIT ME ALFABETIN BRAJ

SHQIP- МКД – TUR
PËRKTHIMI I KURANIT ME ALFABETIN BRAJ
Bashkësia Fetare Islame siguroi tetë kopje përkthim të Kuranit Famëlartë të shkruar me alfabetin e specializuar për persona të verbër Braj. Allahu i Madhërishëm i shpërbleftë të gjithë ata që kontribuan në këtë punë fisnike.
***
ПРЕВОД НА ЗНАЧЕЊЕТО НА БЛАГОРОДНИОТ КУРАН – БРАЈОВО ИЗДАНИЕ
Исламската Верска Заедница обезбеди осум копии превод на значењето на Благородниот Куран на специјалната азбука за слепи лица, Брајова азбука. Го молиме севишниот Алах да ги награди сите тие што помогна и придонесоа за ова благородно дело.
***
KUR’AN-I KERİM MEALİNİN BRAILLE BASKISI
İslam Dini Birliği, Kur’an-ı Kerim’in mealinin, görme özürlülere özel olan Braille alfabesiyle sekiz nüsha halinde yayınlanan baskısını temin etti. Yüce Allah’tan bu kutlu çalışmaya yardım eden, emeği geçen herkesi mükafatlandırmasını niyaz ediyoruz.

Comments are closed.