Kërkojmë përgjegjësi për manipulimet dhe manipulatorët

Kërkojmë përgjegjësi për manipulimet dhe manipulatorët

Njohtojmë opinioni, se me vendim të Gjykatës së Apelit , si edhe me vendimin e Gjykatës Themelore –Shkup, të datës 04.10.2019, hudhet poshtë pretendimi i Skender Buzakut për tu emëruar Reisul Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, që do të thotë se Reisul Ulema legjitim dhe legal i këtij institucioni, është h. Sulejman ef. Rexhepi, i zgjedhur në mënyrë ligjore, bazuar në ligjet dhe Kushtetutën e BFI në RMV.
Me këti rast, shprehim habinë dhe pakënaqësinë tonë si Institucion nga fakti se edhe pse nga ky vendim i Gjykatës, askush nuk ka dhënë përgjegjësi penale për manipulimet dhe falsifikimet të cilat janë bërë në përpjekje për të rënuar autoritetin e BFI dhe të Kryetarit të sajë. Andaj, kërkojmë dhe insistojmë që ata të cilët u morrën me manipulime, keqpërdorime dhe falsifikime në këtë rast, të përgjigjen përpara organeve të drejtësisë.

Comments are closed.