Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Kolumnë

Kolumnë Përballja me Virusin Corona është përballje me vetvehten Përballja me Corona Virusin është është sprovë përpara të cilës jemi vendosur e të cilën do e sfidojmë vetëm me mençuri, disciplinë, kujdes dhe solidaritet, veti dhe…
Lexo më shumë...

Letër qarkore:

Letër qarkore: Reisi rekomandon ndërprerjen e mësim-besimit nëpër të gjitha mektebet e vendit Reisul Ulema i BFI-së, h. Sulejman ef. Rexhepi, sot urdhëroi ndërprerjen e mësim-besimit nëpër të gjitha mektebet e xhamive në tërë…
Lexo më shumë...

Mbledhje e rregullt e Myftinisë së Tetovës

Mbledhje e rregullt e Myftinisë së Tetovës Myftinia e Tetovës e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka mbajtur Mbledhjen e saj të rregullt më 12 mars, 2020, me një rend dite prej katër pikësh: Raporti i…
Lexo më shumë...