Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut
Browsing Category

Lajme

Njoftim

Njoftim Agjencioni për Hallall Standard në RMV njofton opinionin e gjërë se nuk ka lëshuar Çertifikat për hallall…

NJ O F T I M

Drejtuar: - Muftinive të BFI-së - Qendrave islame në diasporë - Institucioneve fetaro-arsimore të BFI-së…

NJ O F T I M

NJ O F T I M Rijaseti i BFI-së në mbledhjen e mbajtur më 18. 06. 2019 duke debatuar rreth organizimit të Haxhit…