Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut
Browsing Category

Fetva

Fetwa nr. 4

 Mënyra e faljes së namazit të xhenazës  Fetwa nr. 4 Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI-së- Shkup  …

Fetwa nr. 3

Lëshimi i të vdekurit në varr.   Fetwa nr. 3 Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI-së- Shkup …

Fetwa nr. 2

Mamifestimi i lindjes së Pejgamberi a.s. - Mevludi.   Fetwa nr. 2 Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI-së-…

– Fetva nr. 01.

Fetva nr. 01. Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI në RM. Duke u mbështetur në kërkesën e disa…