NËNA – KY EMËR I MADH

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

Me rastin e 8 Marsit – Ditës Ndërkombëtare të femrës, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në faqen e tij oficiale në facebook, bëri një dedikim respektues dhe mjaft domethënës ndaj femrës – nënës, të cilën ai e vlerëson me nota të larta hyjnore pikërisht në këtë ditë të rëndësishme kur reflektohet mbi kurajën dhe veprimet e femrës – nënës, për të cilën ai jep mesazhin se nuk mjafton që vetëm një ditë ti përkujtojmë sakrificat dhe përkushtimin e gruas – nënës, por ato duhet respektuar dhe fuqizuar në vazhdimësi.
“Nëna, ky emër i madh që i takon shpirtit dhe zemrës. Fjala e njeriut nuk është e aftë të përshkruaj këtë emër të madh. Vetëm i Madhi Zoti e definoi femrën në mënyrë hyjnore duke i dhënë pozicionin e vajzës, bashkëshortes, bazë të edukimit familjar dhe shoqëror, e mbi të gjitha i dha emrin nënë dhe e lidhi ngushtë me Madhërinë e Tij.
Bota një ditë ia ka kushtuar gruas, nënës me emrin Dita e 8 Marsi. Qoftë kjo datë moment për një besë dhënie të paluhatshme se kujdesi ndaj nënës, gruas, femrës zgjatë gjatë tërë jetës, në dashuri e respekt, në barazi dhe të drejta, në edukim dhe profesionalizim, në familje dhe shoqëri, sepse pa të nuk ka jetë.
Andaj, qoftë i bekuar çdo moment që i përkushtohet nënës dhe mban në zemër emrin nënë, sepse ajo s’kërkon asgjë përveç buzëqeshjes dhe lumturisë së fëmijëve të saj.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai”

***
МАЈКА – ОВА ГОЛЕМО ИМЕ

По повод 8 Март – Меѓународниот Ден на Жената, Поглаварот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи на својата официјална Фејсбук страница со голема почит и знашење напиша посвета за жената-мајка, која ја вреднува со високи божествени оценки токму во овие значајни денови кога рефлектира за храброста и постапките на жената-мајка, за која ја дава пораката дека не е доволен само еден ден да се одбележува жртвуваноста и посветеноста на жената – мајка, туку тие мора да се почитуваат и зајакнуваат континуирано.
“Мајка, ова големо име кое припаѓа на душата и срцето. Зборот на човекот не е способен да го опише ова големо име. Само Семоќниот Господ божествено ја определил жената давајќи ѝ позиција на ќерка, сопруга, основа на семејното и општественото образование, а пред се и го дал името мајка и тесно ја поврзал со Неговото Височество.
Светот му посвети еден ден на жената, мајката, наречен Ден на 8-ми Март. Овој датум нека биде момент за непоколеблива доверба дека грижата за мајката, жената трае цел живот, во љубовта и почитувањето, во еднаквоста и правата, во образованието и професионалноста, во семејството и општеството, бидејќи без неа нема живот.
Затоа нека биде благословен секој момент кој е посветен на мајката и го носи името мајка во срцето.
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи”

***
ANNE – ÇOK BÜYÜK VE KUTSAL BİR KELİME

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, resmi Facebook sayfasında kadınlara-annelere ithafen kaleme aldığı satırlarda, kadınların-annelerin cesaretini ve çabalarının yansıtıldığı bu önemli mubarek günlerde kendilerine yüksek değer verilmesi ve büyük saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. Başkan Fetai ayrıca kadınların-annelerin fedakarlığını sadece bir gün kutlamak yeterli olmadığını, bilakis bunlara sürekli olarak saygı duyulması ve bu duyguların güçlendirilmesi gerektiği mesajını vermektedir:

“Anne, doğrudan ruha ve kalbe dokunan büyük bir kelime. İnsandaki kelimeler bu büyük ismi tarif etmeye yetmez. Sadece Yüce Allah kadının makamını ilahi kudretiyle belirlemiş, ona kız, eş, aile ve sosyal eğitimin temeli gibi çok ehemmiyetli bir konum vermiş, her şeyden önce ona “Anne” adını vermiş ve onu kutsallıkla yakından ilişkilendirmiştir.
İnsalık alemi, “8 Mart Günü” olarak adlandırılan bu günü kadınlara-annelere adamıştır. Bu tarih, annelere bir ömür boyu bakmanın, sevgi ve saygıda kusur etmemenin, eğitimde ve profesyonel görevlerinde, ailede ve toplumda eşit haklara sahip olduğunun bir delilidir. Çünkü onsuz bir hayat olamayacağına dair sarsılmaz bir bilince sahip olmak gerekmektedir.
Bu nedenle anneleree adanan ve kalbinde anne sevgisini taşıyan her bir an kutsaldır.”

***

MOTHER – THIS GREAT NAME
On the occasion of March 8 – International Women’s Day, the President of the Islamic Religious Community in RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on his official Facebook page, made a respectful and very meaningful dedication to the woman-mother, whom he values with high divine marks precisely on these important days when it reflects on the courage and actions of the woman – mother, for which he gives the message that it is not enough just one day to commemorate the sacrifices and dedication of the woman – mother, but they must be respected and strengthened continuously.
“Mother, this great name that belongs to the soul and the heart. The human world is not capable of describing this great name. Only the God Almighty divinely defined woman by giving her the position of daughter, wife, the basis of family and social education, and above all gave her the name mother and closely associated her with His Majesty.
The world has dedicated an day to a woman, a mother, named the Day of March 8th. May this date be a moment for an unshakable pledge that care for mother, wife, woman and lasts throughout life, in love and respect, in equality and rights, in education and professionalism, in family and society, because without here, there is no life .
Therefore, may every moment that is dedicated to the mother and bears the name mother in the heart be blessed.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.