HAFIZ HASIB EMRULLAHU PJESMARRËS NË GARAT BOTËRORE NË MEKË TË ARABISË SAUDITE

HAFIZ HASIB EMRULLAHU PJESMARRËS NË GARAT BOTËRORE NË MEKË TË ARABISË SAUDITE
Bashkësia fetare Islame e RMV merr pjesë në garat ndërkombëtare të Kur’anit Famëlartë me kandidatin Hafiz Hasib Emrullahin nga fshati Hotle e Kumanovës, përndryshe nxënës i SHMI ” Medreseja Isa Beu” në Shkup, i cili dallohet me zërin e tij të bukur dhe lexim të mrekullueshëm.
Para nisjes ate e pranoi Reisul Ulema i BFI H. Hfz. Shaqir ef Fetahu për ti uruar pjesmarrjen dhe për ti dëshiruar sukses në këto gara të nivelit botëror.
E prift e mbara.

Comments are closed.