H.ISA EF. ISMAILI DEKOROHET NGA KOMISIONI PËR ÇËSHTJE FETARE PËR KONTRIBUTIN E TIJ NË SHPJEGIMIN E VLERAVE FETARE ISLAME

SHQIP- MKD- TR
H.ISA EF. ISMAILI DEKOROHET NGA KOMISIONI PËR ÇËSHTJE FETARE PËR KONTRIBUTIN E TIJ NË SHPJEGIMIN E VLERAVE FETARE ISLAME
Më 20.12.2023 Komisioni për çështje fetare në krye me Drejtirin e saj Z. Darjan Sotirovski mbajti solemnitet me rastin e fundvitit ku prezentuan të gjithë Kryetarët Bashkësive fetare, udhëheqës të Muftinive si dhe shumë personalitete të jetës fetare dhe shoqërore. Ndër to edhe Presidenti i RMV Z. Stevo Pendarovski dhe Ministri i Punëve të brendshme Z. Oliver Spasovski. U dekoruan disa nga personalitetet e merituar për kontributin fetar si dhe në sferën e harmonisë fetare. Nga BFI e RMV u dekorua aktivisti i mirënjohur, shtyllë e BFI e RMV mbi 4 dekada në shërbim të Islamit dhe muslimanëve në poste të ndryshme si referent, Myfti i Kumanovës, Shtipit, koordinator dhe njëri ndër themeluesit e Medresesë së Shtipit dhe antarë i Rijasetit të BFI.
Fjalën e rastit e mbajti Presidenti Pendarovski, i cili lartë vlerësoi punën e Bashkësive fetare dhe kërkoi që të japin kontributin e tyre në evitimin e anomalive të shoqërisë.
Poashtu edhe drejtori i Komisioni për Kishën, Bashkësitë fetare dhe grupeve religjioze Z. Sotiroski, vlerësoi se bashkësitë fetare japin një kontribut të veçantë në sfera të ndryshme të bashkjetesês, paqës, dhe solidaritetit në mes njerëzve.
Në programin e këtij solemniteti mori pjesë edhe Kori i BFI që la një përshtypje të veçantë.
Х. ИСА ЕФ. ИСМАИЛИ ОДЛИКУВАН ОД КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА ЗА НЕГОВИОТ ПРИДОНЕС ВО ОБЈАСНУВАЊЕТО НА ИСЛАМСКИТЕ ВРЕДНОСТИ
На 20.12.2023 година Комисијата за верски прашања на чело со директорот г. Дарјан Сотировски организираа свечен предновогодишен прием на која присуствуваа сите Поглавари на верските заедници, Муфтии како и многу истакнати личности од верскиот и општествениот живот. На приемот учествуваа и претседателот на државата, г-дин Стево Пендаровски и министерот за внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски. Беа одликувани дел од заслужените личности за придонес во сферата на верската хармонија и верските вредности. Од ИВЗ на РСМ беше одликуван познатиот активист, столб на ИВЗ во изминатите 4 децении во служба на исламот и муслиманите на различни позиции како референт, муфтија на Куманово, Штип, координатор и еден од основачите на Медресата во Штип и член на Ријасетот на ИВЗ, Х. Иса Еф. Исмаили.
Претседателот Пендаровски во својот поздравен говор високо ја вреднуваше работата на верските заедници и побара од нив да продолжат да дадат придонес во искоренување на сите аномалии во општеството.
Исто така, во свјот говор и директорот на Комисијата за црквите, верски заедници и религиозни групи, г-дин Дарјан Сотироски истакна дека верските заедници даваат посебен придонес во различни сфери на соживот, мир и солидарност меѓу луѓето.
Дел од програмата на оваа свеченост беше и Хорот на ИВЗ, кој остави посебен впечаток.
H. İSA EF. İSMAİLİ, İSLAMİ DEĞERLERİN KORUNMASI SAHASINDA YAPTIĞI KATKILAR MÜNASEBETİYLE, DİN BİRLİKLERİYLE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
20.12.2023 tarihinde Kiliseler, Din Birlikleri ve Dini Gruplarla İşbirliği Komisyonu Müdürü Daryan Sotirovski, bütün din birlikleri başkanları ve müftülerin yanı sıra, dini ve sosyal hayattan birçok önemli şahsın katıldığı yılbaşı öncesi münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de katıldı. Dini uyum ve dini değerler alanındaki katkılarından dolayı bazı önemli şahıslar ödüllendirilidi. Son 40 yıl zarfında Makedonya İslam Birliği çatısı altında çeşitli pozisyonlarda bulunan ve ülkemizde İslam’ın ve Müslümanların hizmetinde bulunan, Kumanova ve İştip eski müftüsü, koordinatör ve İştip Kız Medresesi kurucularından biri olarak, eski Riyaset üyesi H. İsa Ef. İsmaili de bu ödüle layık görüldü.
Başkan Pendarovski, yaptığı selamlama konuşmasında, din birliklerinin çalışmalarına büyük değer verdiğini ve bunların toplumdaki bütün anormalliklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaya devam etmelerini temenni etti.
Ayrıca Kiliseler, Din Birlikleri ve Dini Gruplarla İşbirliği Komisyonu Müdürü Daryan Sotiroski de yaptığı konuşmasında, din birliklerinin insanlar arasında bir arada yaşama, barış ve dayanışmanın çeşitli alanlarında özel bir katkı sağladığını vurguladı.
Bu törende gerçekleştirilen sanatsal programda, İslam Birliği Korosu da, izleyenlere özel bir izlenim bıraktı.

Comments are closed.