Zëri i Bukur i Muezinit

Sot me date 03/03/2017 Drejtori i Medresesë Isa Beu prof. Ibrahim ef Idrizi në emër të Reisul Ulemasë të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë h. Sulejman ef Rexhepi falenderoi Dijanetin e Bashkësisë Islame të Turqisë, respektivisht Atasheun për çështje fetare pranë Ambasadës së R. Turqisë z. Murat Alkan për bashkepunimin e tij në kuadër të aktivitetit promovues të projektit “ Zëri i Bukur i Muezinit “.

15-400x711

Gjthashtu , përveç tjerash, para mediumeve u theksua se bashkëpunimi do të vazhdon edhe në sferat tjera që kanë të bëjnë, në vecanti , me zhvillimin e arsimit të institucioneve edukative-arsimore të BFI-së, respektivisht të Medresesë Isa Beu , si edhe për shumë çështje që janë në interes të dy Bashkësive fetare te dy vendeve…

12-400x533

Comments are closed.