Vizitë e delegacionit Vakufit Ndërkombëtar Smerkand nga Stambolli

(Shq. Mkd.Tur.)

Të martën, më 07.12.2021, një delegacion i kryesuar nga z.Qamil Shahin, Koordinator për Maqedoni i Vakufit Ndërkombëtar Smerkand nga Stambolli, vizitoi Resul Ulemanë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në selinë e Rijasetit të BFI. Me delegacionin nga Stambolli ishte i pranishëm edhe z. Safet Sinanoviq, Kryetar i Vakufit Ndërkombëtar Smerkand për Maqedoninë.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai u dëshiroi mirëseardhje të ftuarve në Bashkësinë Fetare Islame dhe gjithashtu i njoftoi ata me strukturën, angazhimet, aktivitetet dhe institucionet fetare-arsimore të BFI-së. Ai gjithashtu tregoi gatishmëri për të bashkëpunuar në aspektin e veprimit të përbashkët në fushën e aktiviteteve fetare ku do të ketë nevojë.
Mysafirët nga Stambolli u befasuan pozitivisht nga mikpritja dhe pritja e ngrohtë e Reis Ulemasë dhe shprehën mirënjohjen e tyre për këtë. Z. Qamil Shahin e njoftoi Reisul Ulemanë për punën e tyre në Stamboll dhe në përgjithësi në Turqi, në drejtim të përhapjes së mësimit islam Hanefi. Ai e ftoi Reisul Ulemanë të jetë mysafiri i tyre në Republikën e Turqisë.

***

Посета на делегација на Меѓународен Смерканд Вакуф од Истанбул

Денес, на 07.12.2021 ва година една делегација на чело со господин Ќамил Шахин, Координатор за Македонија на Меѓународен Смерканд Вакуф од Истанбул ја посетија Реси Улема Х. Хфз. Шакир еф. Фетаи во негова резиденција. Заедно со делегацијата од Истанбул беше пристутен и господин Сафет Синанович, претседател за Македонија на Меѓународен Смерканд Вакуф.
Реис Улема Фетаи на гостите им посака добродојде во Исламската Заедница и воедно нив ги запозна со структурата, делувањето, активностите и верско-образовните институцци на ИВЗ. Исто така покажа волја за сораборка од аспект на заедничко дејствување во областа на верско-протверни активности таму каде што ќе се покаже како потреба.
Гостите од Истанбул беа позитивно изненадени од гостопримството и срдачниот прием на Реис Улема Фетаи и изразија голема благодарност во врска со тоа. Господин Ќамил Шахин го запосна Реисот со нивното дејствување во Истанбул и во Турција воопшто од аспект на ширењето на Ханефиското исламско учење. Тој го покани Реисот да биде нивен гостин во Република Турција.

***

İstanbul’dan Uluslararası Smerkand Vakfı heyetinin ziyareti

Bugün, 7 Aralık 2021’de Uluslararası Smerkand Vakfı Makedonya Koordinatörü Sn. Camil Şahin başkanlığındaki İstanbul’dan bir heyet Resi Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai makamında ziyret etti. Uluslararası Smerkand Vakfı Başkanı Makedonya Safet Sinanoviç de İstanbul’dan gelen heyete eşlik etti.
Reis Ulema Fetai, konukları İslam Birliği’ndeki makamında karşılayarak İDB’nin yapısını, faaliyetlerini ve dini-eğitim kurumlarınının çalımaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca ihtiyaç duyulacak dini faaliyetler alanında ortak hareket etme konusunda işbirliği yapma arzusunda olduğunu da belirtti.
İstanbul’dan gelen misafirler, Reis Ulema Fetai’nin misafirperverliği ve sıcak karşılaması karşısında çok memnun kadlı ve bundan dolayı Fetai’ye teşekkürlerini ilettiler. Sayın Kamil Şahin, Semerkand Vakfı olarak Hanefi İslam öğretisini yayma açısından İstanbul’da ve genel olarak Türkiye’deki çalışmalarından bahsetti. Başkan Fetai’yi de Türkiye Cumhuriyeti’ne misafir olarak davet etti.

Comments are closed.