VIZITË E ATASHEUT TË RI PËR ÇËSHTJE FETARE TË AMBASADËS TURKE NË SHKUP

(Shq. Mkd. Tur)

Të hënën, më 07.06.2021, Këshilltari i ri për çështje fetare në Ambasadën e Republikës së Turqisë në Shkup z. Mustafa Mesten vizitoi në selinë e Rijasetit Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai.
Në takimin, i cili u mbajt në një atmosferë shumë të përzemërt dhe vëllazërore, Reisul Ulema e mirëpriti mysafirin dhe e përgëzoi atë për postin e ri dhe i uroi sukses në punën e Këshilltarit të ri për çështjet fetare në vendin tonë.
Fillimisht Reisul Ulemaja bëri prezantimin dhe shpjegoi
funksionimin institucional të Bashkësisë Fetare Islame në RMV së bashku me institucionet dhe organet e saj. Ai theksoi se Bashkësia Fetare Islame dhe zyrtarët fetarë praktikojnë Islamin e trashëguar gjatë gjashtë shekujve të sundimit Osman, bazuar në shkollën juridike hanefite.
Edhe pse pas pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vendin tonë filluan të operojnë grupe të ndryshme nën ombrellën e besimit Islam, por Bashkësia Fetare Islame nuk ka lejuar asnjëherë depërtimin në institucionet e saja të këtyre fraksioneve të ndryshme të quajtur “Islamike”. Shikuar nga ai aspekt, Bashkësia Fetare Islame qëndroi e palëkundur në pozicionin e saj dhe i dha rëndësi të veçantë marrëdhënieve të Dianetit të Republikës së Turqisë dhe shtetit të Republikës së Turqisë me institucionet e saj.
Reisul Ulemana theksoi se Bashkësia Fetare Islame ka shumë vite bashkëpunim të suksesshëm dhe të frytshëm me Dianetin, me TIKA-n dhe Administratën e Drejtorisë së Përgjithshme të Vakëfit të Republikës së Turqisë. Reisul Ulemaja gjithashtu theksoi se në udhëheqjen e tij të mëtutjeshme do të angazhohet për një bashkëpunim të vazhdueshëm institucional me institucionet kompetente të Republikës së Turqisë, e cila është shembulli më adekuat i besimit dhe praktikës islame në të gjithë Botën islame. Ai edhe një herë theksoi se deri më tani BFI ka pasur një bashkëpunim shumë të suksesshme dhe të frytshme me të gjithë mushavirët (atashetë për çështje fetare) të mëparshëm dhe nuk ka dyshim se do të ketë të njëjtat marrëdhënie vëllazërore edhe me z. Mustafa Mesten.
Nga ana tjetër, mysafiri i nderuar z. Mustafa Mesten falënderoi Reisul Ulemanë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai për pritjen e tij të ngrohtë dhe theksoi se ai ka dëgjuar vetëm gjëra të këndshme për Reisul Ulemanë nga paraardhësit e tij dhe se ai vetë do të përpiqet për një bashkëpunim më të suksesshëm dhe më të thellë. Ai gjithashtu theksoi se përparësia në mandatin e tij do të ketë përfundimi i ndërtimit të xhamisë në lagjen e Tophanës – Shkup, e cila po ndërtohet nga Dianeti dhe Vakufi i Republikës së Turqisë.
Z. Mustafa Mesten, para se të emërohej në këtë post të ri, ishte Myftiu i komunës Ejupsultan në Stamboll.
________________
Посета на новиот мушавир за вера на Р. Турција во Скопје Мустафа Местен
Денес на 07.06.2021 новиот мушавир за верски прашања на Р. Турција во Скопје Мустафа Местен го посети Реси ул Улема Шаќир еф. Фетаи.
Во средбата која беше во една мошне срдачна и братска атмосфера Реис ул Улема им го посака добре дојде и му честита и посака успех во работата на новиот мушавир за верски прашања Местен. Реисот на Местен првенствено му ја презентираше институционалното функционирање на ИВЗ на РСМ и нејзините институции. Тој нагласи дека Исламската Верска Заедница, нејзините институции и верските службеници практикуваат Исламската практика наследено од шест вековно Османлиско владеење која се базира на Ханефискиот мезхеб. Иако после осамостојувањето на Р. Северна Македонија во нашата земја почнаа да дејствуваат разни групации под капата на Исламското верување, Исламската Верска Заедница никогаш не дозволи продор во нејзините институции на овие разни фракции наречени “исламски”. Гледано од тој аспект Исламската Верска Заедница стоеше цврсто во ставот и даваше особена важност за односите на Дијанетот на Р. Турција и државата Република Турција со нејзините институции. Тој истакна дека Исламкста Верска Заедница има долгогодишна успешна и плодна соработка со Дијанетот, со ТИКА и со Генерална Управа на Вакуфска Дирекција на Р. Турција. Реисот исто така нагласи дека и понатамишната соработка ќе се залага за институционална соработка со надлежните институции на Р. Турција која преставува нај адекватен пример за исламско верување и практикување во целиот исламски свет. Реисот истакна дека до сега имал многу успешна и плодна соработка со сите претходни мушавири и воопшто не се сомнева дека и со Мустафа Местен ќе ја негуваат истите братски односи.
Од друга страна гостинот Мустафа Местен, им се заблагодари на Реис ул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи за неговиот срдечен прием и истакна дека од неговите прегходници има слушнато само убави нешта во врска со Реисот и дека и сам ќе се залага за што поуспешна и подлабока соработка. Тој исто така истакна дека приоритет ќе биде довршување на изградбата на џамијата во Топанско Поле – Скопкје, која се гради од страна на Дијанет Вакуф на Р. Турција. Инаку новиот мушавир Мустафа Местен, пред имнеувањето на оваа нова функција бил муфтија на Ејупсултан во Истанбул.
_____________
T.C. Üsküp Büyükelçiliği yeni Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten’in İslam Birliği ziyareti
Bugün, 07.06.2021 tarihinde, T.C. Üsküp Büyükelçiliği yeni Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten, Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai’yi makamında ziyaret etti.
Son derece samimi ve kardeşçe bir hava içinde geçen görüşmede Reis ül Ulema Fetai, kendilerini yeni görevinde tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Reis ul Ulema müşavir Mesten’e, öncelikle KMC İslam Dini Birliği ve kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İslam Dini Birliği, kurumları ve din görevlilerinin, Hanefi mezhebine dayalı altı asırlık Osmanlı idaresinden miras kalan İslami uygulamaya sahip çıktığını vurguladı. Her ne kadar Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığından sonra ülkemizde, İslam inancı adı altında çeşitli gruplar faaliyete geçmeye başlamış olsa dahi, “İslami” olarak adlandırılan bu çeşitli grupların İslam Dini Birliği kurumlarına sızmasına asla izin verilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, İslam Dini Birliği, istikametinde hep sabit kaldı ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri ile ilişkilerine özel bir önem verdi. Bu bağlamda İslam Dini Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarıyla uzun yıllardır başarılı ve verimli işbirliğine sahip olduğunu vurguladı. Reis ayrıca, tüm İslam dünyasında İslami inanç ve uygulamanın en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarıyla, bundan böyle de, kurumsal işbirliğine daha fazla önem vereceğini vurguladı. Fetai, bugüne kadar kendisinden önceki tüm dini müşavirelerle çok başarılı ve verimli bir işbirliğine sahip olduğunu dile getirerek, Mustafa Mesten ile de aynı kardeşlik ilişkilerini sürdüreceğini dile getirdi.
Müşavir Mustafa Mesten ise, sıcak karşılamasından dolayı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’ye teşekkür ederek, seleflerinden kendileri hakkında sadece iyi şeyler duyduğunu ve kendisinin de daha başarılı ve daha derin bir işbirliği için çaba göstereceğini belirtti. Mesten, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen Üsküp Topansko Pole’deki cami inşaatının tamamlanmasının öncelikli faaliyetlerinden biri olacağını vurguladı. Müşavir Mustafa Mesten, bu yeni görevine atanmadan önce, İstanbul Eyülsultan İlçe Müftüsü görevini ifa etmekteydi.

Comments are closed.