Vizita xhemateve në Negotinë, Krivollak dhe Pepelishte

(Shq. Мкд. Tur)

Të Premten e tretë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, i shoqëruar nga Sekretari i Myftinisë së Velesit Erdal ef. Tefikov, xhaminë e vetme të qytetit të Negotinës e vizitoi H. Muhamer ef. Veseli, Drejtor i Agjencisë për Hallall Standard në BFI, i cili, përveç predikimit në hutbe, udhëhoqi xhematin në faljen e namazit të Xhumasë.
H. Muhamer ef. Veseli e falënderoi xhematin që vazhdimisht ndjek rekomandimet e BFI për respektimin e masave anti-covid, duke theksuar se kuptimi i Islamit në vend dhe madhësia e BFI janë pikërisht këtu tek ju, në rajonin e Tikveshit dhe ne e admirojmë respektin tuaj për organizimin e jetës fetare nga Myftinia së Velesit.
BFI përpiqet të jetë këtu pranë jush dhe me ju, duke përmbushur detyrimin e saj Kushtetues për të mbrojtur të drejtat e muslimanëve në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Shtetit.
Pas faljes të namazit të xhumasë, përfaqësuesi i Bashkësisë Fetare Islame H. Muhamer ef. Veseli, gjithashtu vizitoi xhematet në Krivolak dhe Pepelishte, ku u informua drejtpërdrejt për problemet me të cilat përballen besimtarët dhe me nevojat e e tyre më këto zona. Gjithashtu Drejtori i Agjencionit për Hallall Standard pranë BFI, H. Muhamer ef. Veseli vuri në dukje vëmendjen e madhe për besimtarët nga Negotina, Krivolaku dhe Pepelishte, si dhe premtoi se do ta informojë Reisul Ulema H. Shaqir ef. Fetain dhe se Rijaseti i kryesuar nga Reisul Ulema do të bëjë gjithçka për besimtarët nga kjo zonë.
__________
Посета на џематите во Неготино, Криволак и Пепелиште
Денес за трета џума од овој мубарек месец Рамазан, во придружба на секретарот на Муфтиството Велес Ердал еф. Тефиков во единствениот месџид на град Неготино престојуваше Хаџи Мухамер еф. Весели, Директор на Агенцијата за Халал Стандард, кој покрај хутбето го предводеше џематот и во џума намаз.
Еф. Весели им се заблогодари на џематот кои доследно ги почитуват препораките на ИВЗ за придржување до мерките анти ковид, потенцирајки дека значањето на исламот во земјата и величината на ИВЗ е токму тука кај вас, во тиквешкиот регион, и ви се восхитуваме на институционалното организирање на исламско верскиот живот во состав на Муфтиството Велес.
ИВЗ најстојува да биде тука покрај вас и со вас, исполнувајќи го уставната обврска да ги заштити правата на муслиманите во соглсност до уставот и законите на државата.
По џума намазот преставникот на ИВЗ Еф. Весели ги посети и џематите во Криволак и Пепелиште, од каде директно беше информиран за проблемите со кои се соочуват и за потребите на верниците од овој крај, Еф. Весели кој им посочи големо внимание на верниците од Неготино, Криволак и Пепелиште им вети дека ќе го информира Реисул Улема Хаџи Шаќир еф. Фетаи и дека Ријасетот во чело со Реисул Улема ќе направи се за верниците од овој крај.
_______________
Negotino, Krivolak ve Pepelişte’deki cemaatlere ziyaret
Bugün, Ramazan ayının üçüncü Cuma günü, Helal Standardı Ajansı Müdürü Muhamer ef. Veseli, Köprülü Müftülüğü Sekreteri Erdal ef. Tefikov refakatinde Negotino şehrinin yegane camisini ziyaret ederek, hazır bulunan cemaate Cuma hutbesini okudu ve Cuma namazını kıldırdı.
Muhamer ef., İslam Dini Birliği’nin anti-covid önlemlerine bağlılık konusundaki tavsiyelerine büyük bir sorumluluk bilinci içinde saygı gösteren cemaati tebrik etti ve ülkemizde İslam’ın yüceliğinin ve İDB’nin öneminin tam burada, Veles Müftülüğü hizmet alanı dahilindeki Tikveş bölgesinde İslami yaşayışın kurumsal bir biçimde örgütlendiğini ve hayat bulduğunu vurgulayarak takdir ettiğini belirtti.
Devletin Anayasası ve kanunlarından aldığı yetkiyle İslam Dini Birliği, İslami hükümlere uygun olarak Müslümanların haklarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmekte büyük gayretler sarfetmektedir.
Cuma namazından sonra İDB temsilcisi Muhamer Ef. Veseli, ayrıca Krivolak ve Pepelişte’deki cami cemaatlerini de ziyaret ederek, karşılaştıkları sorunlar ve bu bölgedeki müslümanların ihtiyaçları hakkında doğrudan bilgi sahibi oldu. Negotino, Krivolak ve Pepelişte’li müslümanlara büyük ilgi gösteren Veseli, karşılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçları hakkında, Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’yi bizzat haberdar edeceğine ve başta Reis ul Ulema olmak üzere İDB Riyaseti’nin bu konulara büyük bir ciddiyetle eğileceğine dair söz verdi.

Comments are closed.