VIZITA E KREUT TË BFI DHE DIJANETIT NË TETOVË

(SHQ. MKD. TUR)

Të Premten, më 18.06.2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i priu vizitës së Kryetarit të Dijanetit të Turqisë, Prof. Dr. Ali Erbash, në Myftininë e Tetovës, gjegjësisht në Xhaminë e Pashës (Xhamia e Larme) në Tetovë, së bashku me delegacionin e përbërë nga Nënkryetari i Departamentit për Çështje Fetare në Dijanet z. Osman Tërashçë, Kryetari i Këshillit për Recitimin e Mus’hafit z. Osman Shahin, Anëtari i Këshillit të Lartë për Çështje Fetare z. Mustafa Irmakli, Drejtori i Departamentit për vendet e Evro-Azisë z. Salih Gjur dhe Atasheu për çështje fetare në Ambasadën Turke në Shkup, z. Mustafa Mesten.
Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, së bashku me bashkëpunëtorët e myftinisë bëri pritjen e mysafirëve të lartë nga Turqia në ambientet e Xhamisë së Pashës, ku edhe e falënderoi Reisul Ulemanë dhe Kryetarin e Dijanetit për këtë vizitë historike në Myftininë e Tetovës. Më pas në një atmosferë të ngrohtë e vëllazërore, në ambientet e xhamisë Prof. Dr. Qani ef. Nesimi i njoftoi me historikun e kësaj xhamie, e cila është Xhamia më e vizituar në vendin tonë, për shkak të autenticitetit, bukurisë dhe historisë të saj.
Në shenjë kujtimi për këtë vizitë, Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Kryetarit të Dijanetit Dr. Ali Erbash i dhuroi një pikturë të Xhamisë së Çarshirë ose përndryshe siç njihet, “Tupan Xhamia”, e cila tanimë ekziston vetëm në kujtimet dhe memorien e banorëve më të vjetër të Tetovës. Ajo është prishur në vitin 1965 nga pushteti i atëhershëm.
Më pas delegacioni vizitoi edhe mektebin e xhamisë, i cili ka qenë donacion nga Turqia dhe në të cilin kanë dalë qindra hafiza të rinj e të reja nga muhafizi i mirënjohur Mulla Mahmud ef. Arsllani.
_______________
ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ИВЗ И НА ДИЈАНЕТОТ ВО ТЕТОВО
Во петокот, 18.06.2021 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја предводеше посетата на Претседателот на Дијанетот на Република Турција, проф. Д-р Али Ербаш, во Тетовското Муфтиство, соодветно во Пашината Џамија (Шарената Џамија) во Тетово, заедно со делегацијата составена од Потпретседателот за Верски Прашања на Дијанетот г. Осман Тирашчи, Претседателoт на Одборот за преглед и рецитирање на Мусхаф, г. Осман Шахин, Член на Високиот Совет за Верски Прашања, г. Мустафа Ирмакли и раководителот на одделот за евроазиски земји, г. Салих Ѓур, и Аташе за верски прашања при Амбасадата на Турција во Скопје, г. Мустафа Местен и други, заедно со многу членови на Ријасетот на ИВЗ.
Тетовскиот Муфтија проф. Д-р Ќани еф. Несими, заедно со неговите соработници бвомуфтиството, ги пречека ценетите гости од Република Турција во просториите на Пашината Џамија, каде им се заблагодари на Реисул Улема и на Претседателот на Дијанетот за оваа историска посета на Тетовското Муфтиство. Потоа, во топла и братска атмосфера, во просториите на џамијата, проф. Д-р Ќани еф. Несими ги запозна гостите со историјата на оваа џамија, која е најпосетувана џамија во нашата земја, заради нејзината автентичност, убавина и историја.
Во знак на сеќавање на оваа посета, Тетовскиот Муфтија проф. Д-р Ќани еф. Несими, на Претседателот на Дијанетот проф. Д-р. Али Ербаш му подари слика на Чарши Џамијата или поинаку позната како „Тупан Џамија“, која сега постои само во сеќавањата и меморијата на најстарите жители на Тетово. Таа беше срушена во 1965 година од страна на тогашната влада.
Делегацијата потоа ја посети мектебот на џамијата, изградбата на која беше финансирана од Турција и во која излегле стотици млади хафизи од добро познатиот мухафиз Мула Махмуд еф. Арслани.
_________
İDB BAŞKANI VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANININ KALKANDELEN ZİYARETİ
18 Haziran 2021 Cuma günü Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Salih Gür, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten ve Diyanetten çok sayıda misafirler, Kalkandelen Paşa Camii’nde (Alaca Camii) ziyaret etti.
Kalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani ef. Nesimi, yakın çalışma arkadaşları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen değerli misafirleri Paşa Camii’nde karşılayarak, bu tarihi ziyaretleri için Reis-ul Ulema Fetai ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a teşekkürlerini sundular. Sıcak ve kardeşçe bir atmosferde geçen bu görüşmede Müftü Nesimi, otantikliği, güzelliği ve tarihi değeri nedeniyle ülkemizde en çok ziyaret edilen Alaca Camii’ni misafirlere tanıttı.
Bu ziyaretin bir hatırası olarak Kalkandelen Müftüsü Prof. Kani ef. Nesimi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a, “Tupan Camii” olarak bilinen, Kalkandelen’in en eski camilerinden Çarşı Camii’nin bir resmini hediye etti. Bu nadide eser, 1965 yılında o zamanki idare tarafından yıkılmıştır.
Heyet daha sonra, Alaca Camii yanında bulunan ve ünlü muhafız Molla Mahmud Ef. Arslani’nin yüzlerce genç hafızı yetiştirdiği ve Türk sermayesiyle inşa edilmiş olan hafızlık okulunu ziyaret etti.

Comments are closed.