VITI I RI 1444 HIXHRI – INSPIRIM PËR VEPRA MADHORE

(SHQ. МКД.)

Me rastin e hyrjes në Vitin e Ri hixhri 1444 të gjithë besimtarëve ju shprehim urime të përzemërta duke jë dëshiruar kënaqësi familjare dhe paqe në çdo vend. Viti i ri bazohet në ngjarjen e madhe të hixhretit – migrimit të Muhamedit a.s. prej Mekes në Medinë, që ndodhi në vitit 622 me çka filloi epokë e re e Islamit, myslimanëve dhe njerëzimit në përgjithësi.
Hixhreti na inspiron në vetëdije të lartë për sakrificë të mendimit, pasurisë dhe jetës për zhvillimin e idealeve të shenjta në shërbim të Zotit dhe vlerave njerëzore.
Urime viti i ri 1444.
Reisul Ulema i BFI në RMV
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
НОВАТА ГОДИНА 1444 ХИЏРА – ИНСПИРАЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДЕЛА
По повод влегувањето во Новата 1444 година Хиџри, упатуваме срдечни честитки до сите верници, посакувајќи им семејна среќа и мир во секоја земја. Новата година се заснова на големиот настан на хиџра – преселбата на Мухамед, а.с. од Мека до Медина, што се случи во 622 година, со што започна новата ера на Исламот, муслиманите и човештвото воопшто.
Хиџра нè вдахнува во висока свест за жртвување на мислата, богатството и животот за развој на светите идеали во служба на Алах и човечките вредности.
Среќна нова 1444 година.
Реисул Улема на ИВЗ во РСМ
Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи

Comments are closed.