VIHET GURTHEMELI I XHAMISË SË RE NË DEBRESHTË

(SHQ. МКД. TUR.)

Të martën, më 29.03.2022, në vigjilje të Ramazanit të bekuar, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai mori pjesë në ceremoninë e hedhjes së gurit themeltar të xhamisë së re në fshatin Debreshtë, Komuna e Dollnenit, që i takon Muftinisë së Prilepit. Ishte gëzim i madh i banorëve të këtij fshati, si dhe të gjithë të pranishmëve, sidomos ceremonia fetare e organizuar nga Myftinia e Prilepit me në krye Myftiun H. Shefket Imerovski.
Gjatë ceremonisë, Reisul Ulemanë e shoqëronin Myftiu i Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili, Sekretarit Gjeneral H. Irsal ef. Jakupi, Kryetari i Kuvendit të BFI, H. Fejsal ef. Kadriu, Shefit të Kabinetit Dr. Abdulkerim Iseini, imamë e hoxhallarë, ndërsa në mesin e mysafirë ishin edhe Kryetari i Komunës Z. Urim Ibeski dhe Atasheu për çështje fetare pranë Ambasadës së Turqisë në Shkup z. Mustafa ef. Mesten, e të tjerë.
Fillimisht të pranishmit i përshëndeti Myftiu H. Shefket Imerovski, i cili para të pranishmëve tregoi për iniciativën si dhe rezultatet tjera të Myftinisë.
Në fjalën e tij të rastit, Reisul Ulemaja H. Hfz. Shaqir ef. Fetai përshëndeti iniciativën si dhe aktin e hedhjes së gurthemelit dhe uroi iniciatorët dhe mbështetësit duke treguar për rolin e xhamisë në jetën e besimtarëve dhe më gjerë.
Duanë e bëri Myftiu i Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili, ndërsa programin e udhëhoqi Sekretari i Myftinisë së Prilepit Z. Muhamed ef. Gaziu.
***
ПОСТАВЕН КАМЕН ТЕМЕЛНИК НА НОВАТА ЏАМИА ВО ДЕБРЕШТИ
Во вторник, 29 март 2022 година, во пресрет на благословениот Рамазан, Претседателот на Исламската Верска Заедница, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи учествуваше на церемонијата на поставување на камен-темелникот на новата џамија во село Дебрешта, општина Долнени, која му припаѓа на Прилепското Муфтиство. Голема беше радоста на жителите на ова село, но и на сите присутни, особено верската свеченост што ја организираше Прилепското Муфтиство предводена од Муфтијата Х. Шефкет еф. Имеровски.
За време на свеченоста, Реисул Улема беше придружуван од Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили, Генералниот Секретар Х. Ирсал еф. Јакупи, Претседателот на Собранието на ИВЗ, Х.Фејсал еф. Кадриу, Шефот на Кабинетот Др. Абдулкерим Исеини, имами и хоџи, додека меѓу гостите беа Градоначалникот г-дин Урим Ибески и аташето за верски прашања во Турската Амбасада во Скопје, г. Мустафа еф. Местен и други.
Првично, присутните ги поздрави муфтијата Х. Шефкет Имеровски, кој на присутните им кажа за иницијативата и другите резултати на муфтијата.
Во својот поздравен говор Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја поздрави иницијативата како и чинот на поставување камен-темелник и им честиташе на иницијаторите и поддржувачите укажувајќи на улогата на џамијата во животот на верниците и пошироко.
Молитвата ја направи Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили, додека програмата ја водеше Секретарот на Муфтиството на Прилеп, г-дин Мухамед еф. Газиу.
***

DEBREŞTE KÖYÜNDE YENİ CAMİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ 29 Mart 2022 Salı günü mubarek Ramazan ayı arefesinde, İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Pirlep’e Müftülüğü’ne bağlı Dolneni Belediyesi Debreşte köyündeki yeni caminin temel atma törenine katıldı. Pirlepe Müftüsü H. Şevket ef. İmerovski’nin önderliğinde gerçekleştirilen bu merasimde, özellikle köy sakinlerinin ve orada hazır bulunanların sevinci büyüktü. Reis-ul Ulema Fetai yanısıra, İDB Genel Sekreter İrsal ef. Yakupi, Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, İDB Meclis Başkanı H. Faysal ef. Kadriu, Özel Kalem Müdürü Dr. Abdülkerim İseini, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, Belediye Başkanı Urim İbeski, bölgeden imamlar, din görevlileri ve yerel davetliler törende hazır bulunduğu. Haziruna bir konuşma yapan Pirlepe Müftüsü Şevket İmerovski, cami inşatı girişimiyle ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai yaptığı selamlama konuşmasında, cami inşaatının girişimi yanı sıra temel atma törenini büyük bir memnuniyetle karşıladığını ve camilerin müslümanların dini hayatındaki rolüne dikkat çekerek, bu çalışmaları başlatanları ve destekçileri tebrik etti. Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili namaza imamlık etti. Temel atma merasimi ise, Pirlepe Müftülük Sekreteri Muhamed ef. Gaziu tarafından yönetildi.

Comments are closed.