Veprat flasin më fuqishëm se fjalët

Veprat janë fjalët më të fuqishme në kohën e këtij dinamizmi të paparë. Sfidat e kohës tejkalohen me angazhim racional dhe praktik. Andaj, përkushtimi në aksion për të lëviz normal në jetë është shtylla kryesore për t’i kontribuar të mirës dhe konstruktives.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
(Mesazhi është huazuar nga faqja oficiale e Kryetarit të BFI)

Comments are closed.