V E N D I M —- О Д Л У К А

V E N D I M —- О Д Л У К А

Bashkësia Fetare Islame në RMV, prej ditëve të para të paraqitjes së pandemisë Covid19, duke patur për qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve si dhe duke marrë parasysh rekomandimet dhe sugjerimet e organeve shëndetësore shtetërore, e duke u mbështetur mbi parimet fundamentale islame, vendosi për pezullimin faljeve të namazave në mënyrë kolektive në xhami.
Bashkësia Fetare Islame me shumë kujdes ndjek përmsimin e gjendjes shëndetësore në vend, uljen e numrit të të infektuarve nga virusi Covid 19 si dhe duke vlerësuar kërkesat e 13 Muftinive, të cilat janë të bazuara në kërkesat e xhemateve, dhe të indinjuar nga veprimet e pakujdesshme të KOM-it, që ka nxitë besimtarët islamë, Rijaseti i BFI-së, në mbledhjen e vet të jashtëzakonshme të mbajtur më 07. 05. 2020 solli vendimin me sa vijon:

*Nga data 12 maj 2020, e martë, xhamitë do të jenë në shërbim të xhematit për të kryer obligimet fetare kolektive.
*Vendim hyn në fuqi nga data e sjelljës së tij.

Vlenë të potencohet se gjatë tërë kohës së pezullimit të namazeve me xhemat në xhami, BFI-ja me të gjitha organet dhe institucionet edukativo-arsimore të saja, në përpikëshmëri u është përmbajtur rekomandimeve të institucioneve relevante për mbrojtjen e shëndetit të popullatës, edhe pse të vetëdijshëm për pasojat e veta. Po ashtu, Bashkësia Fetare Islame ka qenë i vetmi institucion fetar në vend, që publikisht ka kërkuar nga besimtarët islamë që t`u përmbahen rekomandimeve për ruajtjen e shendetit, edhe pse për këtë askush nga organet kompetente nuk dha ndonjë vlerësim pozitiv për BFI-në, por, përkundrazi disa qarqe të afërta me pushtetin, vazhdimisht e sulmonin BFI-në dhe kreun e saj.

Shpresojmë se ky vendim i Rijasetit do të gjejë mirëkuptimin e organeve kompetente shtetërore.

О Д Л У К А

Исламската верска заедница во РСМ, од првите денови на пандемијата „Ковид19“, со цел да го заштити здравјето на граѓаните, земајќи предвид препораките и упаствата на државните здравствени органи, а потпирајќи се на основните исламски принципи, реши да ги суспендира обавувањето на колективните молитви во џамии.
Исламската верска заедница внимателно ја следи здравствената состојба во земјата, намалувањето на бројот на заразени со вирусот „Ковид 19“ и решавајќи по барањата на 13-те муфтиства, кои се засноваат на барањата на џематите, загрижувајќи се од невнимателните дејности на МПЦ, кои ги охрабриле верниците од исламската вероисповед, Ријасетот на ИВЗ, на својата вонредна седница, одржана на 07. 05. 2020 год. ја донесе следнава одлука:
– Почнувајќи од 12.05.2020 година, вторник, џамиите ќе бидат во служба на џематите за обавување на колективните верски молитви.​
– Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување.
Вреди да се напомене дека во текот на суспензијата на џамиите, ИВЗ, со сите свои органи и едукативните образовни институции, строго се придржуваше кон препораките на протоколот за заштита на здравјето на населението, иако беше свесна за нејзините последици. Исто така, Исламската верска заедница е единствената верска институција во земјата, која јавно бараше од верниците со исламска вероисповед да се придржуваат кон препораките за зачувување на здравјето, иако ниту еден од надлежните органи не дал никаква проценка на благодаерност на ИВЗ туку, напротив, некои кругови блиски до владата постојано ја нападнаа ИВЗ и нејзиниот поглавар.
Се надеваме дека оваа одлука на Ријасетот ќе најде разбирање кај надлежните државни органи.​
Следуваат потписите на членовите на Ријасетот и барањата на муфтиствата на ИВЗ.

 

Comments are closed.