Urime për procesin e qetë, të ndershëm dhe demokratik

SHQ. MKD. ENG.

Të nderuar besimtarë dhe qytetarë të vendit.
Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame t’ju uroj për procesin pozitiv, të qetë dhe të ndershëm zgjedhor, i cili edhe një herë dëshmoi se jemi një shoqëri me prirje drejt vlerave demokratike, ku respektohet vullneti i çdo qytetari, pa dallim të kombit, besimit, moshës, gjinisë apo ngjyrës.
Andaj me këtë rast, në emrin e Bashkësisë Fetare Islame dhe në emrin tim personal u shprehim urimet tona të sinqerta të gjithë Kryetarëve të porsazgjedhur të komunave duke ju uruar shëndet, jetë të gjatë, suksese të reja dhe përmbushje të premtimeve të bëra gjatë fushatës zgjedhore për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët tanë.
Poashtu kandidatët që nuk arritën të zgjidhen, i falënderojmë për pjesëmarrjen e tyre në këto zgjedhje, për kontributin e dhënë në zhvillimin e vlerave demokratike.
Urime dhe na priftë e mbara
Me respekt Reisul Ulema
H.Hfz. Shaqir ef. Fetai
***

Честитки за чесниот и демократски процес

 

Почитувани верници и граѓани на државата

Дозволете ми во мое лично име и во име на Исламската Верска Заедница да ви честитам за позитивниот, мирен и фер изборен процес, кој уште еднаш докажа дека сме општество со тенденција кон демократските вредности, каде што волјата на сите граѓани се почитува, без разлика на нација, вера, возраст, пол или боја.

Затоа, во оваа прилика, од името на Исламската Верска Заедница и од мое лично име, упатуваме искрени честитки до сите новоизбрани градоначалници, посакувајќи им здравје, долг живот, нови успеси и исполнување на ветувањата дадени за време на изборната кампања, за подобра иднина за сите наши граѓани.

Им благодариме и на кандидатите кои не успеаја да бидат избрани во овие избори, за нивниот придонес во развојот на демократските вредности.

Честитки и све најдобро

 

Со почит Реисул Улема

Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи

 

***

 

Congratulations on the democratic election process

 

Dear believers and citizens of the country

Allow me, on my own behalf and on behalf of the Islamic Religious Community, to congratulate you on the positive, peaceful and fair electoral process, which once again proved that we are a society with a tendency towards democratic values, where the will of every citizen is respected, regardless of nation, religion, age, gender or color.

Therefore, on this occasion, on behalf of the Islamic Religious Community and on my own behalf, we express our sincere congratulations to all the newly elected Mayors, wishing them good health, long life, new successes and fulfillment of their promises made during the election campaign, for a better future for all our citizens.

We also thank the candidates who failed to get elected for their participation in these elections, for their contribution to the development of democratic values.

Congratulations and all the best

 

With respect Reisul Ulema

H.Hfz. Shaqir ef. Fetai

 

 

 

Comments are closed.