URIME DITËLINDJA E DRITËS SË NJERËZIMIT MUHAMMEDIT a.s.

(SHQ. MKD. TUR.)

12 Rebiul evveli është dita kur u lind drita e tërë njerëzimit i Dêrguari i Allahut Fuqiplotë Muhamedi a.s. Lindja e tij bëri kthesë në ndërtimin e dinjitetit të njeriut dhe gjinisë njerëzore. Si shpjegues dhe aplikues i Fjalës së Allahut trasoi rrugën e besimit në një Zot, e urtësisë, dijes, moralit, paqes në mes njerëzve dhe ndryshoi botën duke i dhënë shpirt, lumturi dhe kënaqësi.
Andaj, në emër të Bashkësisë Fetare Islame të gjithë besimtarëve ju shprehi urime të përzemërta me qëllim që dashuria ndaj Muhamedit a.s. të jetë inspirim i gjallē pēr vepra madhore në jetën tonë të përditshme.
Reisul Ulema i BFI në RMV
H. Hfz. Shaqir ef. FETAI
***
ЧЕСТИТ РОДЕНДЕНОТ НА ЧОВЕЧКАТА СВЕТЛИНАТА – МУХАМЕД а.с.
12 Ребиул евели е денот кога се роди светлината на целото човештво Гласникот на Севишниот Алах Мухамед а.с..
Неговото раѓање означи пресвртница во изградбата на човечкото достоинство и човечкиот род. Како експонент и применител на Словото Алахово, тој го отвори патот за верба во еден Бог, мудрост, знаење, морал, мир меѓу луѓето и го промени светот давајќи му дух, среќа и задоволство.
Затоа, во име на Исламската Верска Заедница, ви изразувам срдечни честитки до сите верници со цел љубовта кон Мухамед а.с. биде жива инспирација за големи дела во нашиот секојдневен живот.
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ
Х.Хфз. Шаќир еф. ФЕТАИ
***
İNSANLIĞIN NURU MUHAMMAD (S.A.V.) DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN
12 Rebiülevel, tüm insanlığa rahmet ve nur olarak gönderilenin doğduğu gündür.
Onun doğumu, insan onurunun ve insan ırkının inşasında bir dönüm noktası oldu. Allah Kelamı’nın bir temsilcisi ve uygulayıcısı olarak tek Allah inancının, aklın, bilginin, ahlakın, insanlar arasında barışın yolunu açmış ve insanlığa ruh, mutluluk ve yaşama zevki vererek dünyayı değiştirmiştir.
Bu nedenle İslam Dini Birliği adına Mevlid Kandilinizi en içten diklerimle tebrik eder, Muhammed (s.a.v.)’a olan sevginin, tüm müslümanlara günlük hayatlarında büyük işler başarmaları için ilham kaynağı olmasını diliyorum.
KMC İDB Reisul Uleması
H. Hfz. Şakir ef. FETAİ

Comments are closed.