Urim: Gëzuar 7 Marsi

Urim
Gëzuar 7 Marsi

Me rastin e Ditës së Mësuesit, shpreh urimet më të përzemërta personale dhe ato të Bashkësisë Fetare Islame për mësuesit tanë të cilët po edukojnë gjenerata duke i brumosur ato me dritën e diturisë, mençurisë, fisnikërisë e atdhedashurisë.
Profesioni i mësuesit, pikërisht për shkak të vështirësive që i bartë, mbetet i çmuar dhe i respektuar nga të gjithë ne sepse edukon breza dhe hap shtigje të reja të cilave ec ardhmëria jonë.
Zoti i shpërbleftë mësuesit tanë të sotëm dhe ata që ishin përpara tyre. Puna dhe sakrifica të cilat po I bëjnëe do të çmohen përherë.
S.R

Comments are closed.