U nisën haxhinjt e Ohrit dhe Strugës

(SHQ. МКД,)

Të mërkurën më 29.06.2022 ora 15:30 u përcoll grupi ei parë i haxhinjve të Strugës dhe Ohrit, të cilët do të jenë në shoqëri të Myfriut të Ohrit, Samet Ef. Ajdarit dhe sekretarit të myftinisë së Strugës, Nasih Ef. Shehu. Ndërsa grupi tjetër prej 100 haxhinjëve do të niset sonte në ora 01: 30.
Përcjellja e haxhinjve për në vendet e shenjta për të kryer kushtin e pestë Islam Haxhin u bë nga xhamia Kulogllu në Ohër, pas namazit të drekës në ora 14:30 .
Familjarët, miqtë, dashamirët dhe një numër të xhematit i përshëndeti dhe ua uroj Haxhin nijetlive Myftiu Samet ef. Ajdari pas një pjese të kënduar nga Kurani Famëlartë nga imami i xhamisë Ali Pashë Raif ef. Shengyl, ndërsa duanë e Haxhit e bëri imami i xhamisë Hajdar Pasha Astrit ef. Lumani.
Të gjithë Haxhive ju dëshirojm shëndet, rrugë të mbarë dhe të na kthehen shëndosh e mirë me Haxh të pranuar.
***
Тргнаа аџиите од Охрид и Струга
Во среда на 29.06.2022 година во 15:30 часот беше испратена првата група аџии од Струга и Охрид кои ќе бидат во друштво на охридскиот Муфтија Самет Еф. Ајдар и секретарот на струшкото муфтиство Насих Еф. Шеху. Додека другата група од 100 аџии ќе тргне навечер во 01:30 часот.
Придружбата на аџиите до светите места за извршување на петтиот исламски услов – хаџ, беше извршена од џамијата Кулоглу во Охрид, по молитвата за ручек во 14 часот и 30 минути.
Членовите на семејството, пријателите, добронамерниците и голем број од џематите ги поздравија и честитаа аџиите за хаџот, а нив ги поздрави и Муфтијата на Охрид, Самет еф. Ајдари, а потоа беше испеан дел од Светиот Куран од имамот на џамијата Али Паша Раиф еф. Шенгил, додека дуата на Хаџи ја направи имамот на џамијата Хајдар Паша Астри еф. Лумани.
На сите хаџи ви посакуваме добро здравје, добар пат и да се вратите здрави и со прифатен хаџ.

Comments are closed.