Browsing

Aside

E vërteta mbi mbledhjen e rrejshme të Rijasetit

E vërteta mbi mbledhjen e rrejshme të Rijasetit Në vazhdim janë deklaratat e noterizuara të anëtarëve të Rijasetit dhe koordinatorwve, emrat e të cilëve janë keq-përdorur si kinse pjesëmarrës në mbledhjen e jashtëzakonshme të Rijasetit…