Të nderuar përfaqësues të mediave – Почитувани преставници на медиумите,

kicevo1
kicevo
Të nderuar përfaqësues të mediave,
Jemi këtu sot, në cilësi të përfaqësuesve të BFI të RM që të rikujtojmë duke shprehur zhgjënjimin dhe revoltën tonë, të mos funkcionimit të shtetit juridik reth procesit të denacionalizimit të pronës së vakufit të BFI-së që edhe më tutje fatkeqësisht vazhdon të qëndroj në vendnumëro plotë 15 vite.
BFI si trashigimtare e vakufit i nacionalizuar 60 vjet më parë, çdo ditë ballafaqohet me obstrukcione nga më të ndryshme nga organet shtetërore të cilët janë përgjegjëse për procesuimin dhe zbatimin e ligjit të denacionalizimit të sjellur në vitin 1998.
Muftinia e BFI-Kërçovë me datë 29 janar 2001 ka bërë kërkesë për denacionalizimin e pronës së vakufit të nacionalizuar nga komisioni agrar bujqësorë në vitin 1946, pronë e cila nacionalizohet nga BFI dhe u jepet në shfrytëzim ndërmarjeve të ndryshme publike, por jo edhe në pronësi.
Bëhet fjalë për më shumë se 57.000 m2 tokë dhe objekte, dhe atë:
– livadhe në vendin e quajtur (ograda) dhe medrese, dhe ish objektin administrativ të medreses me sipërfaqe 3.300 m2.
– ish livadhet në vendin e quajtur KALENDARICA që sot quhet DUSHOGUBEC në hyrje të qytetit të Kërçovës me sipërfaqe prej 24.000 m2.
– dy duqane të Sulltan Pajazit Xhamisë të cilat sot nuk ekzistojnë, e që ende nuk kompenzohen.
– Kullota në vendin e quajtur BELLA KULLA në sipërfaqe prej 12.000 m2
– Ish livadhet në vendin e quajtur KUTLLABICA tek varrezat e muslimanëve me sipërfaqe prej 16.000 m2.
Të nderuar,
– Që nga viti 2001 e deri më sot, pas 14 viteve të plota e vetëmja pronë e cila është kthyer në bazë të procesit të denacionalizimit janë gjithsejt 2.200 m2, në vendin e quajtur (ograda) dhe medrese, nga gjithsejt 3.300 m2 të nacionalizuar.
– Nga kjo vërehet vonesë e palogjikshme e procesit të denacionalizimit të vakufit të BFI-Kërçovë proces i cili me këtë ngecje, duket se do të zgjatë më shumë se 300 vjet, në një shtet që pretendon të jet shtet juridik, dhe i cili së paku formalisht pretendon të jet anëtare e BE.

Fatkeqësisht historia e hidhur po përsëritet, nëse në të kaluarën pra para 60 viteve është nacionalizuar prona e vakufit nga komisioni agrarë bujqësorë famëkeq, sot prona e vakufit në vend që ti kthehet pronarit të vërtetë konform ligjit pra BFI-së, ajo në mënyrë të pandershme shëndrohet në një tezgë publike të përgjegjësve të organeve shtetërore dhe mafias urbane, duke shfrytëzuar neglizhencën e komisionit famëkeq të denacionalizimit, siç është rasti konkret me parcellën kadastrale 4933/8 Komuna Kadastrale Kërçovë në hyrje të qytetit të Kërçovës, në vendin e quajtur DUSHOGUBEC më herët e njohur KALENDARICA, ajo shitet, përvetësohet në kundërshtim me ligjin tek palët e interesuara, ndërsa në këtë lojë të ndyrë marin pjesë, zyrtar të pushtetit lokale dhe qendrore, noter, avokatë, bankë, drejtësues të ndërmarjeje publike, kryetar komune nga rethi i kërçovës, e gjithë kjo në kundërshtim me ligjin për denacionalizim.
Të nderuar,
BFI dhe Muftinia e Kërçovës me kohë kanë alarmuar organet kompetente lokale dhe ata shtetërore me qëllim të mbrojtjes së pronës e cila i takon BFI konform ligjit të denacionalizimit, por e qartë është se funkcionimi i shtetit ligjor nuk ka kurrëfar gjurme.
Prandaj vendosëm të flasim publikisht, me qëllim që të mos lejojmë uzurpim të ri të pronës së vakufit, nuk do të ndalemi këtu, beteja jonë vazhdon deri në fund, në ditët në vijim do të ngresim padi penale në prokurorinë republikane kundër uzurpuesve të vakufit, do të kërkojmë nga qeveria dhe ministria e transportit dhe lidhjeve që urgjentisht të miret parasysh paraqitja dhe urgjenca e BFI që daton nga 25 korrik 2016 ku kërkohet nga inspektorati shtetërorë për ndërtim dhe urbanizën që të marin masat e duhura ligjore konform kompetencave të tyre ligjore që të ndërpriten të gjitha punimet ndërtimore në parcellën kadastrale 4933/8 Komuna Kadastrale Kërçovë deri në përfundimin e procesit të denacionalizimit të ngritur më 29 janar 2001 nga Bashkësia Fetare Islame në RM, e qartë është se të gjitha organet shtetërore heshtin, besojmë se prokuroria publike nuk do ta vëndon në pikëpyetje funkcionimin e shtetit ligjor.

Të nderuar,
Shfrytëzojmë rastin ti drejtohemi në mënyrë njerëzore investitorit duke ju lutur të ket parasysh të drejtën ligjore të BFI mbi këtë parcellë e cila është vakuf në proces të denacionalizimit, ju lutemi mos dëmtoni BFI dhe muslimanët e vendit, hiqni dorë nga trualli i vakufit, mos u bëni pjesë e padrejtësisë, mos u bëni pjesë e historisë së hidhur, ju përkujtojmë me pоrosinë hyjnore në Kuranin Famëlartë ku Allahu xh.sh. na porositë:
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Mos ia merrni pasurinë njëri –tjetrit padrejtësisht, dhe mos u bëni mitëdhënës të pushtetarëve dhe gjyqtarëve për tua përvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të mallit ( që ju nuk ju takon ) el-bekare 188
O JU QË BESONI, RUANI VETEN DHE FAMILJET TUAJA NGA ZJARRI I XHEHENEMIT……

Ju falemenderit.
Rijaseti i BFI-së
09 Gusht 2016

Почитувани преставници на медиумите,
Денес сме тука, во својство на преставници на Исламска Верска Заедница на РМ, изразувајќи разочарување и гнев од нефункционирање на правната држава во процесот на денационализација на вакуфскиот имот на ИВЗ кои процес за жал веќе 15 години има застој.
ИВЗ како директен наследник на вакуфскиот имот национализиран пред 60 години, секој дневно се соочува со најразлични обструкции од државните органи кои се одговорни за процесирање и спроведување на законот за денационализација донесен во 1998 год.
Муфтиството на ИВЗ – Кичево на 29 јануари 2001 год, има поднесено барање за денационализација на вакуфскиот имот национализиран од месна аграрна комисија кичево во 1946 год, кој имот се дава на користење на јавни препријатија, но не и правото на сопственост.
Имено станува збор за недвижен имот повеќе од 57.000 м2 земјиште и објекти, и тоа:
– Нива викано ОГРАДА, Медресе и административна зграда медресе во површина од 3.300 м2
– Поранешна ливада викано место КАЛЕНДАРИЦА, која денес се вика ДУШОГУБЕЦ во површина од 24.000 м2.
– Два дуќани до Султан Пајазит Џамијата – Кичево
– Пасишта во викано место БЕЛА КУЛА во површина од 12.000 м2.
– Поранешна ливада во викано место КУТЛАБИЦА покрај муслиманските гробишта во површина од 16.000 м2.
Почитувани,
– Од 2001 год до денес, единствен имот кој е вратен во 2015 год , врз основа на законот за денационализација се вкупно 2.200 м2 во викано место ограда-медресе од вкупно национализирани 3.300 м2.
– Од ова се забележува нелогично доцнење и застој на процесот за денационализација на вакуфскиот имот на ИВЗ-Кичево, доколку овој процес продолжува по овој терк ќе трае повеќе од 300 години, во држава која се смета за правна и која барем формално аплицирала и претендира да биде членка на ЕУ.

За жал горчливата историја се повторува, ако во минатото пред 60 години е национализиран вакуфскиот имот од страна месната аграрна комисија, денес вакуфскиот имот наместо да се врати на вистинскиот сопственик во согласно со закон на ИВЗ на РМ, на нечесен начин се претвора во јавна тезга на одговорните на државните органи и урбаната мафија, користејќи го небрижноста или намерното ненавремено постапување на комисијата за денационализација, во конкретниот случај катастарската парцела 4933/8 КО Кичево, која се наоѓа на влезот на градот Кичево, на место викано ДУШОГУБЕЦ поранешна КАЛЕНДАРИЦА.
Имот кој е во процес на денационализација, се продава, се присвојува од заинтересирани страни во спротивно на законите, а во ова прлавена игра учестуват службеници на локална и централна власт, нотар, адвокат, банка, управител на јавно препријатие, претседател на општина од околината на кичево, физичко лице, и тоа целосно во спротивно на законот за денационализација.
Почитувани,
ИВЗ и Муфтиството Кичево навремено имат превземено мерки и ги имат алармирано надлежните локални и централни власти, со цел да го заштити имотот кој законски и припаѓа, но јасно е дека од функционирање на правната држава нема ни трага ни глас.
Одлучивме јавно да зборуваме, со цел да не дозволиме повторување на узурпација на вакуфскиот имот, немаме намера тука да застанеме, ќе продолжиме до крај, ќе побараме од владата и од министерството за транспоерт и врски хитно да се постапи по пријавата и по ургенцијата на ИВЗ упатена на 25 јули 2016 год, до државниот инспекторат за градежништво и урбанизам каде се бара во согласност со законите и нивните законски надлежности да превземат мерки да ги стопират сите градежни активности со кои е опфатена катастарска парцела 4933/8 КО Кичево, се до конечно завршување на процесот за денационализација поднесена од Муфтиството на ИВЗ-Кичево на 29 јануари 2001 год.
Се надеваме на конкретни активности од надлежните државни институции во согласност со нивните законски надлежности, веруваме дека јавното обвинителство на РМ нема да го поставува во прашање функционирањето на правната држава.
Почитувани,
Ја користиме ова прилика, на човечки начин да се обратиме дирекно до инвеститорот, го молиме да го има во предвид законското право на ИВЗ над ова парцела, кој е вакуфски имот во процес на денационализација, го молиме да него оштетува ИВЗ и муслиманите во земјава, да отстапи од вакуфскиот имот, да не биде дел од неправдата, да не биде дел од грчлива историја, го потсетуваме со Боженствената порака во Коранот кој вели:
Не им го земајте имотот неправедно едните на другите, и не им давајте поткуп на владателите и судиите, за незаконски свесно да присвоите дел од имотот на луѓето кој не припаќа на вас. Ел бекаре 188
О ВЕРНИЦИ ЧУВАЈТЕ СЕ СЕБЕСИ И СЕМЕЈСТВАТА ВАШИ ОД ОГНОТ НА ПЕКОЛОТ…….

Ви благодариме…,
Ријасет на ИВЗ
09 август 2016

Comments are closed.