TAKIM I IX I KRERËVE TË BASHKËSIVE ISLAME BALLKANIKE PËR SIGURI DHE PAQE NË RAJON

(SHQ. TUR.)

Të shtunën, më 26.11.2022 në qytetin Varna të Bullgarisë, nën patronazhin e Kryetarit të Dijanetit të Turqisë Prof. Dr. Ali Erbash dhe në organizimin e nikoqirit Kryemuftiut të muslimanëve të Bullgarisë Dr. Mustafa Haxhi u mbajt takimi i Bashkësive Islame të Ballkanit në lidhje me kontributin e fesë dhe prijësve fetaré në kultivimin e sigurisë dhe paqes në rajon.
Në këtë takim morën pjesë gati të gjithë Bashkësitë Islame të Ballkanit. Delegacionin e Bashkësisë Fetare Islame të RMV e udhëhoqi Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz.Shaqir ef Fetai i shoqëruar nga Muftiu i Maqedonisë Lindore Mr. Nasir ef. Rexhepi, dhe Z. Nizam Reshit, përgjegjës për marrëdhënie me Turqinë.
Në këtë takim të lartë liderësh, u bisedua për shumë çështje mbi Islamin, vlerat e tij, kultivimin e vlerave tradicionale, paqen, tolerancën, solidaritetin, humanitetin dhe bashkëpunimin e ngushtë në mes Bashkësive Islame në sfera të ndryshme, e tjera.
Ishte një takim i rëndësishëm dhe i dobishëm për të gjithë, ndërsa për organizatorët shkon çdo lëvdatë për nivelin e lartë të organizimit.
***
HUZUR VE BARIŞIN TESİSİ İÇİN IX. BALKAN ÜLKELERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
26.11.2022 Cumartesi günü, 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı’nın katılımıyla Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlendi. “Balkanlarda Huzur ve Barışın Tesisinde Dinin ve Din Adamlarının Rolü” konulu toplantıya başta Türkiye olmak üzere Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Slovenya ve KKTC Diyanet İşleri Başkanları katıldı. Makedonya İslam Dini Birliği heyetinde Başkan H. Hfz. Şakir ef. Fetai olmak üzere, Doğu Makedonya Müftüsü Nasir ef. Recepi ve İslam Birliği Türkiye Koordinatörü Nizam Reşit de hazır bulundu. Dini liderlerin bu üst düzey toplantısında geleneksel İslami değerlerin geliştirilmesi, barış, hoşgörü, dayanışma, insani yardımlaşma ve diğer çeşitli alanlarda İslam Din Birlikleri arasında yakın işbirliği gibi birçok konu ele alındı.
Ev sahipleri, bu önemli ve faydalı bir toplantıydı, üst düzey bir organizasyonla düzenlemiştir.

Comments are closed.