Browsing Tag

Të nderuar besimtarë!

Të nderuar besimtarë!

IASETI - BASHKËSIA FETARE ISLAME E R.M Të nderuar besimtarë! Uroj që këto ditë festive të Bajramit të shprehim dashuri ndaj familjes, miqëve dhe fqinjëve, të respektojmë konceptet universale për të respektuar dallimet dhe të shtrijmë dorën…